Handelingen

Kolderveen, Kolderveen 47 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki

Versie door Cube (Overleg | bijdragen) op 12 mrt 2011 om 20:53 (Afbeeldingen)


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Ned Hervormd
Gemeente : Meppel
Plaats : Kolderveen
Adres : Kolderveen 47
Provincie : Drenthe
Jaar ingebruikname : 1471
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk :
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer : 14061


Geschiedenis

De kerk wordt omgeven door een boswal van berken, beuken, eiken en elzen, die zomers een groene haag vormen. In 1362 werd "Coldervene" in een oorkonde genoemd. De kerkelijke gemeente is een afsplitsing van de St. Clemenskerk in Steenwijk. Begin vijftiende eeuw verleende de bisschop van Utrecht de parochianen toestemming om hier een eigen kerk te bouwen. Niet alleen voor de inwoners van Kolderveen maar ook voor de inwoners van Dinxterveen, nu een gedeelte van Wanneperveen( Overijssel). Volgens een legende zou de kerk eerst aan de Zomerdijk bij Meppel hebben gestaan.

Kolderveen hervkerk-5.JPG

In veengebieden werden kerken echter vaak tegelijk met de nederzettingen verplaatst. De oude kapel werd afgebroken en de onderdelen werden met boerenwagens naar Kolderveen vervoerd. Kort voordat men de plaats van bestemming bereikte struikelde één van de paarden en brak een been. De as van de wagen brak ook en met een klap kwamen de bouwmaterialen op de grond terecht. De hevig geschrokken boeren zagen hierin "een teken van God". Hier moest de kerk gebouwd worden. De huidige kerk is gebouwd op een natuurlijke verhoging van zand te midden van een laagveengebied. Een 300 meter lange beukenlaan verbindt de kerk met het dorp Kolderveen. Deze beukenlaan is aangelegd uit de nalatenschap van Thijs van Urk, die op 21 maart 1890 op zeventienjarige leeftijd stierf. De smalle spitsboogvensters van de kerk trekken de aandacht. Het zadeldak zal eerder bedekt zijn geweest met leien. Regelmatig worden hiervan nog stukken op het kerkhof aangetroffen.

| bron www.orgelsindrenthe.nl

Omschrijving

Ned.Hervormde Kerk. 14 eeuwse toren en driezijdig gesloten kerk voltooid in 1471. Inventaris: preekstoel 1703.

Toren van de Ned.Herv.Kerk. Klok van P. Vermaten (G. Schimmel), 1697, diam. 79,3 cm. De klok is gescheurd en staat in de toren opgesteld. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, 17de eeuw. Werd in 1986 in de kerk van St. Nicolaasga (FR) aangetroffen. In 1990-1991 gerestaureerd.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door Petrus van Oeckelen. Het is vermoedelijk rond 1867 gebouwd. Een plaatselijke amateur orgelbouwer deed in 1970 een poging een zwelkast aan te brengen, dit liep op niets uit. Firma Vierdag kreeg opdracht tot herstel, echter werden deze werkzaamheden nooit voltooid vanwege het faillissement van Vierdag.


Afbeeldingen

ExterieurInterieur

<gallery> Afbeelding:Kolderveen herv kerk 001.jpg Afbeelding:Kolderveen herv kerk 002.jpg‎ Afbeelding:Kolderveen herv kerk 004.jpg‎ Afbeelding:Kolderveen herv kerk 005.jpg‎ Afbeelding:Kolderveen herv kerk 010.jpg Afbeelding:Kolderveen herv kerk 011.jpg‎ <gallery>