Handelingen

Kerkrade, Kapelweg 5 - Sint Jozefkerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Kerkrade, Kapelweg 1 - Jozef)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jozef
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Kerkrade
Plaats: Kerkrade (Kaalheide)
Adres: Kapelweg 5
Postcode: 6466AT
Sonneveld-Index: 13014
Jaar ingebruikname: 1928
Architect: Groenendael, J.H.H. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 513746


Geschiedenis

In de westelijke wijk Kaalheide. Prachtige, originele, monumentale kerk met toren en dakruiter. De geschiedenis van de Sint-Jozefkerk in Kerkrade, Kapelweg 5, is nauw verbonden met de ontwikkeling van de wijk Kaalheide. Kaalheide was tot de jaren 1920 een landelijk gebied, maar door de industrialisatie in de regio groeide de bevolking van Kerkrade snel. In 1922 werd Kaalheide een zelfstandige parochie en werd besloten tot de bouw van een nieuwe kerk. De architect van de kerk was Hubert van Groenendael, een vooraanstaand architect uit Roermond. Hij ontwierp een neoromaanse kerk met een basilicale plattegrond. De kerk heeft een toren van 45 meter hoog. De bouw van de kerk begon in 1926 en werd in 1928 voltooid. De kerk werd op 11 september 1928 ingewijd door de bisschop van Roermond, mgr. J.J. Lemmens.

Monumentomschrijving Rijksdienst

ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de parochie van de H. Jozef te Kaalheide gebouwd in 1928. Ontwerp van architect J.H.H. van Groenendael met invloed van het Eclecticisme. De aanbouw van omstreeks 1980 aan de sacristie is uitgesloten van bescherming. De Lourdesgrot voor de linkerzijgevel van kerk wordt eveneens bij de bescherming betrokken, de Lourdesgrot is vervaardigd uit kunststeen en dateert uit 1938.

Omschrijving

Kruiskerk met absidaal afgesloten schip met zadeldak. de kruisarmen zijn voorzien van een lager zadeldak. Het toegepaste bouwmateriaal is Nievelsteiner zandsteen, mergel en hardsteen. De gevels worden horizontaal geleed door banden van mergel. Op plinthoogte is een druipsteenband aangebracht van hardsteen. De vensters zijn gedeeltelijk omlijst met mergel. De daken zijn gedekt met leien. Op de viering is een angelustoren met peerspits geplaatst. De klokketoren bevindt zich rechts aan de portaalgevel en is eveneens voorzien van een peerspits, verzonken in een tentdak. Onder het torenoverstek zijn de uurwerken geplaatst, daaronder de galmgaten en een uitgebouwde galerij met op de hoeken van de toren gestyleerde voorstellingen van de vier Evangelisten. Onder aan de toren bevindt zich een rondboograam en daarboven een beeldennis met beeld Sint Jozef. In de rechterzijgevel van de toren in de eerste bouwlaag een boogvormig uitgebouwd geveldeel met koepeldak met leien.

Links naast de klokkentoren bevindt zich de voorgevel, uitlopend in een topgevel en afgedekt met een zadeldak met leien. Middendeel voorgevel met uitgebouwd portiek met segmentboogvormige houten toegangsdeur met hierboven een vijfzijdig vulstuk met hierin een tegeltableau. Portiek eveneens met zadeldak met leien. Aan de linkerzijde van het portiek een rechthoekige houten deur met rondboogvormig bovenlicht en een rondboogvormig glas-in-lood venster. Aan de bovenzijde van deze toegangsdeur drie smalle verticaal geplaatste glas-in-lood vensters. Aan de rechterzijde van het portiek een rondboogvormig glas-in-lood venster. Aan de bovenzijde van het portiek een driedelig spitsboogvenster en in de topgevel van de voorgevel een zeskantig glas-in-lood venster. De zijgevels van het schip met telkens drie topgevels met zadeldaken, allen zijn voorzien van een driedelig glas-in-lood spitsboogvenster. De kopgevels van de kruisarmen hebben in de top een klein zeskantig venster met daaronder eveneens een driedelig spitsboogvormig glas-in-lood venster. In de kopgevel van de rechter kruisarm bevindt zich een zij-ingang met een segmentboogvormige houten deur met hierboven een rondboogvormig vulstuk met tegeltableau. Deur met bovenafsluiting in de vorm van een topgeveltje. Aan de altaarzijde een rondboogvormige absis met kegeldak met leien. Aan de linkerzijde van de absis een kleinere rondboogvormige uitbouw met kegeldak met leien. Aan de rechterzijde van de absis een uitbouw met tentdak met hieraan een aanbouw in een bouwlaag met plat dak en een aanbouw met schilddak met hierin de sacristie. Schilddak met nokpionnen en dakkapel. Sacristie met rechthoekige houten vensters met traliewerk en hoge rondboogvormige bovenlichten.

Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang. De hoofdbeuk en het transept zijn afgedekt met spitsbooggewelven. De twee zijbeuken ter plaatse van de kapelgevels zijn elk voorzien van drie dwars op het schip geplaatste spitsbooggewelven, inclusief scheibogen op pijlers. Het hoofdaltaar uit omstreeks 1930 is ontworpen door J.H.H. van Groenendael en in marmer uitgevoerd door steenhouwer Laudy uit Sittard. Het smeedwerk van het hoofdaltaar is vervaardigd door edelsmid Kersten uit Maastricht. Boven het altaar een groot houten triomfkruis uit omstreeks 1928. De gewelven zijn als gevolg van mijnschade bekleed met plaatmateriaal. Twee authentieke gebrandschilderde ramen met voorstellingen van H. Paschalis en H. Clara in de absis. Onder de toren bevindt zich een devotiekapel met hierin een Lourdesgrot vervaardigd uit kunststeen, deze dateert uit 1932.

Waardering

Het kerkgebouw is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling. Het kerkgebouw bezit architectuurhistorische waarde vanwege het bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur, als voorbeeld van het oeuvre van architect J.H.H. van Groenendael, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent het kerkgebouw aan de situering en daarmee van belang voor het aanzien van de gemeente Kerkrade. Het kerkgebouw is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur, en de hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

Orgel

Het orgel is gebouwd door Gebr. Vermeulen in 1957.

In de media

  • Uit Limburger Koerier, 22 Februari 1933.

Wij berichtten dezer dagen, dat de kerk van den H. Joseph te Kaalheide beschilderd wordt door dhrn. Stevens en Fredericks alhier. Deze kerk, pas enkele jaren in gebruik, heeft reeds veel te lijden gehad van de mijnbouwschade. Met leedwezen werd thans geconstateerd, dat nieuwe scheuren zich vertoonen in het gedeelte, waarin de polychromeering reeds gereed kwam.

  • Uit Het Vaderland, 19 Maart 1935.

In de parochiekerk te Kaalheide (Limb.) is door mijnverzakking opnieuw onheil aangericht. Gedurende de vorige week zijn wederom nieuwe verzakkingen voorgekomen. Over eenige vlerkante meters zijn de vloertegels vernield, terwijl groote brokken pleisterwerk uit de gewelven zijn neergestort.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur