Handelingen

Hoofdpagina

Uit Reliwiki

Versie door Cnijkamp (Overleg | bijdragen) op 17 mei 2023 om 15:23 (De appel van het Nemiusklooster=)

Welkom bij Reliwiki

Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, is gemaakt en wordt steeds verder aangevuld en verbeterd door gebruikers zoals u. Ruim 2.050 gebruikers hebben zich al aangemeld en samen hebben ze meer dan 118.000 foto's geüpload! En toch zijn er nog gebouwen met weinig informatie. Voeg uw informatie en foto’s gemakkelijk toe en draag zo bij aan de kennis van en waardering voor religieuze gebouwen.

Steun Reliwiki! Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun Reliwiki met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank) ten name van Stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houd Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!

Nieuwsberichten

Landelijke Open Kerkendag 2023

Op Tweede Pinksterdag, maandag 29 mei, wordt de landelijke Open Kerkendag georganiseerd. In het hele land openen kerkgebouwen hun deuren om het publiek te laten kennismaken met deze gebouwen. De nadruk ligt deze dag op de interieurs van de kerken. Deze zijn onnoemelijk rijk, inspirerend en spannend waar het gaat om kunst en cultuur. Op geen enkele andere plaats, in geen enkel ander gebouw tref je zoveel waardevols aan. Maak kennis met deze schatten in een omgeving van rust en een gevoel van eeuwen.

Met dit doel zijn op 29 mei in Nederland honderden kerken geopend – katholiek, protestants of kerken die een andere bestemming hebben gekregen. Eigenaren, beheerders en vrijwilligers zijn aanwezig voor een gesprek, het delen van informatie of het beantwoorden van vragen.

De appel van het Nemiusklooster

Dat heilige moeder Maria een belangrijke beschermvrouwe van de stad Den Bosch is, is bij velen bekend: ieder jaar vindt vanuit de Sint-Janskathedraal de processie van de Zoete Moeder plaats, waarbij het wonderbeeldje van Maria door de stad wordt gedragen. Aan de voorgevel van het Nemiusklooster is ook een Mariabeeld te zien, want zij is ook de beschermvrouwe van het klooster. In haar linkerhand houdt zij het kindeke Jezus, in de rechterhand een appel.

Wat doet die appel daar op dat beeld? De appel kan verschillende betekenissen hebben in Christelijke symboliek, maar volgens Dieuwertje van Schadewijk, die voor het leerwerkhotel De Soete Moeder cultuurhistorisch onderzoek heeft gedaan, is het hier het symbool van de wijsheid. Als symbool van wijsheid zou dat mooi passen bij de onderwijstaken die de nonnen later in de wijk zouden gaan vervullen. Naast het Mariabeeld op de gevel is er in het klooster ook nog een beeltenis van Maria in een van de glas-in-loodramen. Als u dit goed wilt zien kun u het beste een keer een bezoek brengen aan het kloosterhotel.

Bovenkerk Kampen bedreigd door scheurvorming

De Bovenkerk in Kampen is een indrukwekkende kerk met een rijke geschiedenis. Helaas is er recentelijk ontdekt dat de kerk in gevaar is vanwege ernstige scheurvorming in de gewelven. Bezoekers hebben het al regelmatig kunnen zien: de zijbeuken van de kerk zijn voorzien van indrukwekkende steigers, geplaatst om de veiligheid van bezoekers te garanderen. De oorzaak van de schade ligt in de ondergrond waarop de kerk is gebouwd. Deze bestaat uit een laag van ongeveer 8 meter veen en klei. De fundering van de kerk reikt echter niet dieper dan ongeveer 3 meter. Door het enorme gewicht van de kerk klinkt het veen en de slappe kleilagen in, waardoor het gebouw verzakt. Dit proces is al gaande zolang de Bovenkerk bestaat. De ribben (kruisribben) laten los van de overige gewelfdelen en dreigen naar beneden te vallen.

Niet alleen in de zijbeuken, maar ook in het transept en de kooromgang is dezelfde schade aanwezig. Om ook deze delen van de kerk veilig toegankelijk te houden is hier gekozen voor een andere noodvoorziening. Onder de ribben zijn houten balken geplaatst als ondersteuning. Hoewel de situatie ernstig is, worden er nu maatregelen genomen om de kerk veilig te houden voor bezoekers. Ondertussen zijn er ook plannen in ontwikkeling om de fundering van de kerk te versterken en zo de verzakking tegen te gaan. De Bovenkerk blijft een belangrijk monument en er zal alles aan gedaan worden om te zorgen dat het voor toekomstige generaties behouden blijft.

Scheef hangend orgel kerk Zeerijp uit voorzorg gestut

Het orgel van de middeleeuwse Jacobuskerk in Zeerijp staat sinds april 2023 in de stutten. Deze voorzorgsmaatregel is genomen omdat het orgel niet meer recht aan de muur blijkt te hangen. Bovendien zit er een scheur in een van de balken van de orgelkast.

Behoud cultureel erfgoed: twaalf Groninger kerken versterkt

In 2022 zijn bij twaalf Groninger kerken versterkingsmaatregelen uitgevoerd. Het vervangen en bijplaatsen van muurankers, vastzetten van orgels, verankeren van dakruiters en het verwijderen van schoorstenen zijn enkele voorbeelden van de uitgevoerde maatregelen. In een aantal gevallen kozen de eigenaren ervoor om eigen plannen mee te nemen in de versterking, de zogenoemde koppelkansen. Zo werd bij de Walfriduskerk in Hellum vanwege de veiligheid een schoorsteen verwijderd en besloot het kerkbestuur om zelf de isolatie van de zoldervloer te financieren. Bij de versterking van de kerken zocht NCG waar mogelijk de samenwerking met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) om schadeherstel en versterking zoveel mogelijk samen op te pakken.

In 2017 heeft NCG met een destijds alternatieve beoordelingsmethode, de Calvi-methode, 52 kerken in de kern van het aardbevingsgebied onderzocht. Van die kerken moesten er 35 versterkt worden. Het afgelopen jaar zijn twaalf daarvan nu versterkt. In de eerste helft van 2023 volgen nog zeven kerken. Daarna volgt nog de versterking van zestien kerken met gewelven.

Sluiting Gereformeerde Kerk Zwartemeer

De voormalig gereformeerde kerk in het Drentse Zwartemeer wordt gesloten omdat er te weinig kerkgangers en vrijwilligers zijn om het kerkgebouw uit 1921 als godshuis in gebruik te houden. Het aantal kerkgangers is in de loop der jaren teruggelopen tot zo’n twintig mensen per zondag. Sinds enkele jaren is de kerk beschermd door de status van gemeentelijk monument. De kerk wordt in de verkoop gezet. De scriba van de Protestantse Gemeente Zwartemeer verklaarde dat het afstoten van het kerkgebouw pijnlijk is: “Het is een plek waar veel mensen gevoelsmatig een band mee hebben, omdat ze ernaar toe gingen of omdat zij en hun familieleden er zijn gedoopt of getrouwd. Maar we kunnen op de manier waarop het nu gaat, het gebouw op termijn niet meer goed in de benen houden.”

Afwijzing monumentenstatus voor Gerardus-Majellakerk in Gemert

Het kerkgebouw van de rooms katholieke Gerardus-Majella parochie in Gemert krijgt geen monumentenstatus. De gemeente Gemert heeft een verzoek tot aanwijzing als monument door het Cuypersgenootschap afgewezen, op basis van het maatschappelijk belang. De lokale woningbouwvereniging ’Goed Wonen’ heeft namelijk een herbestemmingsplan gemaakt, waarmee ca. 50 woningen in het voormalige kerkgebouw worden gerealiseerd. Hiertoe heeft de woningbouwvereniging een stedenbouwkundig plan gemaakt, waarmee volgens de gemeente recht wordt gedaan aan zowel het behoud van een aantal monumentale elementen van het kerkgebouw, alsmede het belang van woningbouw op deze locatie. Het kerkgebouw dateert uit 1959, en is gebouwd naar ontwerp van architect Jan de Jong. Het gebouw wordt gezien als een belangrijke vertegenwoordiger van de zogenaamde ’Bossche School' architectuur. De naast het kerkgebouw gelegen klokkentoren heeft wel een monumentenstatus.

Nieuw op Reliwiki? Aan de slag

Start uw avontuur met Reliwiki - het is makkelijk en leuk:

Sponsoren

Reliwiki ontvangt een financiële bijdrage voor het instandhouden van de website van:

BOEilogonieuw.jpg Vrienden Van BOEi logo.jpg Vriendenloterij.jpg

Leegstandsmeldingen

Heeft u meldingen over leegstand en/of {aankomende) sluiting van religieuze gebouwen? Wij zien ze graag tegemoet via e-mail
Een overzicht van welke kerken (mogelijk) gaan sluiten of inmiddels gesloten zijn vindt u hier

ANBI-status

Reliwiki is een stichting met ANBI-status. Onze gegevens vindt u hier.

Met dank aan

BOEi Stichting BHRE
Rijksoverheid Restauratiefonds
Donatus Verzekeringen Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant

Interessante links

Naast Reliwiki zijn er veel andere sites over religieuze objecten. Zie bijv. deze lijst

Overzichten

Contact

Contact maken met Reliwiki? Stuur eene-mail. We reageren zo spoedig mogelijk. Meer weten over het ontstaan en het doel van Reliwiki en over het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed? Klik hier.

Facebook logo.png

Reliwiki op Facebook

Facebook logo.png

De groep Nederlands religieus erfgoed op facebook