Handelingen

Hoofdpagina

Uit Reliwiki

Versie door Cnijkamp (Overleg | bijdragen) op 16 mrt 2023 om 14:33
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Welkom bij Reliwiki

Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, is gemaakt en wordt steeds verder aangevuld en verbeterd door gebruikers zoals u. Ruim 2.050 gebruikers hebben zich al aangemeld en samen hebben ze meer dan 118.000 foto's geüpload! En toch zijn er nog gebouwen met weinig informatie. Voeg uw informatie en foto’s gemakkelijk toe en draag zo bij aan de kennis van en waardering voor religieuze gebouwen.

Steun Reliwiki! Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun Reliwiki met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank) ten name van Stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houd Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!

Nieuwsberichten

Tentoonstelling 'Verborgen boekenpracht' in Klooster Sint Agatha

Op 2e Paasdag 10 april start het bezoekersseizoen van Klooster Sint Agatha. Vanaf 13.00 is de tentoonstelling 'Verborgen boekenpracht' te bezoeken. Het poortgebouw is vanaf 12.00 uur geopend.

De kloosterbibliotheek van Sint Agatha is de enige Nederlandse bibliotheek die sinds de middeleeuwen ter plekke bleef en gebruikt werd. Met oude handschriften, 150 'wiegedrukken' en bijna 6.000 titels voor 1800 staat de hele collectie op de lijst van beschermd cultuurbezit in Nederland. De kloosterbibliotheek had eeuwenlang een besloten karakter en wordt nu voor het eerst voor een breed publiek tentoongesteld. De kostbaarste schat uit de bibliotheek is het Graduale van Johannes van Deventer, een reusachtig koorboek dat rond 1500 in Sint Agatha werd gemaakt met bijzondere miniaturen. De Paasminiatuur is hierbij toegevoegd. Maar er zijn niet alleen oude boeken te zien. Momenteel heeft broeder Edgard Claes op het kloosterterrein zijn atelier. Hij is een internationaal vermaard kunstboekbinder en ook zijn werk is in de tentoonstelling te bezichtigen.

Behoud cultureel erfgoed: twaalf Groninger kerken versterkt

In 2022 zijn bij twaalf Groninger kerken versterkingsmaatregelen uitgevoerd. Het vervangen en bijplaatsen van muurankers, vastzetten van orgels, verankeren van dakruiters en het verwijderen van schoorstenen zijn enkele voorbeelden van de uitgevoerde maatregelen. In een aantal gevallen kozen de eigenaren ervoor om eigen plannen mee te nemen in de versterking, de zogenoemde koppelkansen. Zo werd bij de Walfriduskerk in Hellum vanwege de veiligheid een schoorsteen verwijderd en besloot het kerkbestuur om zelf de isolatie van de zoldervloer te financieren. Bij de versterking van de kerken zocht NCG waar mogelijk de samenwerking met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) om schadeherstel en versterking zoveel mogelijk samen op te pakken.

In 2017 heeft NCG met een destijds alternatieve beoordelingsmethode, de Calvi-methode, 52 kerken in de kern van het aardbevingsgebied onderzocht. Van die kerken moesten er 35 versterkt worden. Het afgelopen jaar zijn twaalf daarvan nu versterkt. In de eerste helft van 2023 volgen nog zeven kerken. Daarna volgt nog de versterking van zestien kerken met gewelven.

Open Kerkendag zoekt deelnemers

De landelijke Open Kerkendag is in het leven geroepen om het grote culturele,- historische en maatschappelijke belang van kerkgebouwen onder de aandacht te brengen. De toekomst van het Nederlands religieus erfgoed staat onder druk door het afnemend kerkbezoek, maar ook recente ontwikkelingen met betrekking tot de energiecrisis maken dat steeds meer kerkgebouwen de deuren sluiten. Open Kerkendag wil zoveel mogelijk mensen op een open en ongedwongen manier kennis laten maken met kerkgebouwen. Door deze te leren kennen, ontstaat waardering. En waardering is de grondslag onder een gezamenlijke inzet en betrokkenheid bij de toekomst van gebouwen met een rijke geschiedenis.

Met dit doel zijn op 29 mei 2023, Tweede Pinksterdag, in Nederland honderden kerken geopend – katholiek, protestants of kerken die een andere bestemming hebben gekregen. Natuurlijk kunnen ook andere religieuze gebouwen deelnemen aan de Open Kerkendag. Meer informatie over de Open Kerkendag is te vinden op de website.

Sluiting Gereformeerde Kerk Zwartemeer

De voormalig gereformeerde kerk in het Drentse Zwartemeer wordt gesloten omdat er te weinig kerkgangers en vrijwilligers zijn om het kerkgebouw uit 1921 als godshuis in gebruik te houden. Het aantal kerkgangers is in de loop der jaren teruggelopen tot zo’n twintig mensen per zondag. Sinds enkele jaren is de kerk beschermd door de status van gemeentelijk monument. De kerk wordt in de verkoop gezet. De scriba van de Protestantse Gemeente Zwartemeer verklaarde dat het afstoten van het kerkgebouw pijnlijk is: “Het is een plek waar veel mensen gevoelsmatig een band mee hebben, omdat ze ernaar toe gingen of omdat zij en hun familieleden er zijn gedoopt of getrouwd. Maar we kunnen op de manier waarop het nu gaat, het gebouw op termijn niet meer goed in de benen houden.”

Kerkenbeurs Noord & Zuid 2023

In maart wordt in Groningen en Goes de Kerkenbeurs georganiseerd. Een facilitaire vakbeurs waar kerkeigenaren informatie kunnen inwinnen over onder andere het gebruik en onderhoud van kun kerk. Op de beurs staan diverse exposanten en er worden workshops en presentaties gegeven over allerhande onderwerpen als energiebesparing en onderhoud. De Kerkenbeurs in Groningen vindt plaats op 17 en 18 maart, op 30 maart is de Kerkenbeurs in Goes te bezoeken.

Afwijzing monumentenstatus voor Gerardus-Majellakerk in Gemert

Het kerkgebouw van de rooms katholieke Gerardus-Majella parochie in Gemert krijgt geen monumentenstatus. De gemeente Gemert heeft een verzoek tot aanwijzing als monument door het Cuypersgenootschap afgewezen, op basis van het maatschappelijk belang. De lokale woningbouwvereniging ’Goed Wonen’ heeft namelijk een herbestemmingsplan gemaakt, waarmee ca. 50 woningen in het voormalige kerkgebouw worden gerealiseerd. Hiertoe heeft de woningbouwvereniging een stedenbouwkundig plan gemaakt, waarmee volgens de gemeente recht wordt gedaan aan zowel het behoud van een aantal monumentale elementen van het kerkgebouw, alsmede het belang van woningbouw op deze locatie. Het kerkgebouw dateert uit 1959, en is gebouwd naar ontwerp van architect Jan de Jong. Het gebouw wordt gezien als een belangrijke vertegenwoordiger van de zogenaamde ’Bossche School' architectuur. De naast het kerkgebouw gelegen klokkentoren heeft wel een monumentenstatus.

Nieuw op Reliwiki? Aan de slag

Start uw avontuur met Reliwiki - het is makkelijk en leuk:

Sponsoren

Reliwiki ontvangt een financiële bijdrage voor het instandhouden van de website van:

BOEilogonieuw.jpg Vrienden Van BOEi logo.jpg Vriendenloterij.jpg

Leegstandsmeldingen

Heeft u meldingen over leegstand en/of {aankomende) sluiting van religieuze gebouwen? Wij zien ze graag tegemoet via e-mail
Een overzicht van welke kerken (mogelijk) gaan sluiten of inmiddels gesloten zijn vindt u hier

ANBI-status

Reliwiki is een stichting met ANBI-status. Onze gegevens vindt u hier.

Met dank aan

BOEi Stichting BHRE
Rijksoverheid Restauratiefonds
Donatus Verzekeringen Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant

Interessante links

Naast Reliwiki zijn er veel andere sites over religieuze objecten. Zie bijv. deze lijst

Overzichten

Contact

Contact maken met Reliwiki? Stuur eene-mail. We reageren zo spoedig mogelijk. Meer weten over het ontstaan en het doel van Reliwiki en over het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed? Klik hier.

Facebook logo.png

Reliwiki op Facebook

Facebook logo.png

De groep Nederlands religieus erfgoed op facebook