Handelingen

Holten, Kerkplein 1 - Dorpskerk

Uit Reliwiki

Versie door Pa3ems (Overleg | bijdragen) op 6 nov 2019 om 13:28 (gebr+cat)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Holten
Provincie: Overijssel
Gemeente: Rijssen-Holten
Plaats: Holten
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 7451BN
Inventarisatienummer: 10329
Jaar ingebruikname: 1832
Architect:
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 22217 (toren); Gemeentelijk monument (kerk)

Geschiedenis

Sobere driezijdig gesloten zaalkerk met spitsboogramen, gebouwd in 1832 ter vervanging van een bij de dorpsbrand van 1829 verwoeste middeleeuwse kerk waarvan de toren bewaard is gebleven. Deze is bij de herbouw bepleisterd en van neogotische details voorzien.

Orgel

Het orgel is gebouwd door C.F.A. Naber in 1855.

  • 2019 Het Naberorgel in de Dorpskerk van Holten is het afgelopen jaar gerestaureerd door Orgelmakerij Reil te Heerde. Op vrijdag 12 april 2019 is het instrument weer in gebruik genomen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Toren

Geheel gepleisterde gotische toren van drie geledingen; ingesnoerde, met leien gedekte spits. De tweede geleding heeft spitsboogvormige verdiepte velden, de derde gekoppelde galmgaten en een rondboogfries onder de spits. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1913.

Kerk

Pand met gevel (XVIII) onder rollagentop (XIX). Deur en bovenlicht uit midden (XIX).

In de media

Uit Arnhemsche Courant, 20 Juni 1829.

DEVENTER, den 18den Junij. Eergisteren avond is het dorp Holten vier uren van hier gelegen, door een fellen brand genoegzaam geheel in de asch gelegd, 40 a 50 huizen zijn een prooi der vlammen geworden, ook de kerk met het orgel en banken is grootendeels vernield, een groot getal der inwoners is hierdoor in diepe armoede gedompeld.

Uit Boekzaal der geleerde Wereld, 1855.

HOLTEN, 19 Aug. (1855). Het was heden hier een ware vreugdedag voor de Gemeente. Toen in het jaar 1829 het grootste deel van het dorp eene prooi der vlammen werd, waren ook kerk en orgel niet gespaard gebleven; en was sedert dien tijd de breuke bijna geheeld, zoodat der kerk alleen nog toren (sic) en orgel bleven ontbreken, in het bezit van het laatste zag zij zich dezen dag hersteld. De aanzienlijke som van ruim f 3000 voor het orgel met toebehooren benodigd, is voor de eene helft bij inteekening door de Gemeente zelve bijeengebragt, terwijl de andere helft door de kerk werd genegotieerd. Vervaardigers van het werk zijn de HH. NABER van Deventer, die zich zoo goed van hunne taak hebben gekweten, ook volgens het oordeel van deskundigen, dat zij zich ook weder hierdoor alle aanbeveling hebben waardig gemaakt. Het nieuwe orgel werd ingewijd door onzen geachten Leeraar, Ds. J.G.P. Muller, ten aanhoore van eene groote schare volks, van hier en elders tot die plegtigheid opgekomen, naar aanleiding van de woorden die gelezen worden, Job. XXI : 12b. Zij verblijde zich op het geluid des orgels. Het zoude bij deze gelegenheid door den heer I.K. de Vries, organist van de St. Janskerk te Arnhem bespeeld zijn geworden, doch deze werd onverwacht door eene treurige omstandigheid in zijn huisgezin verhinderd, waarop de Heer G.I. Rink, Predikant te Bathmen, werd uitgenoodigd, deze taak op zich te nemen, die er met welwillendheid tot aller genoegen aan voldeed. Des middags was er een orgelconcert, ten voordeele der armen, dat insgelijks eenen aangenamen indruk achterliet..

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur