Handelingen

Haulerwijk, Hoofdweg Boven 83 - Gereformeerde Kerk (1876 - 1930)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Gereformeerde Kerken in Nederland
Gemeente : Ooststellingwerf
Plaats : Haulerwijk
Adres : Hoofdweg Boven
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname :
Huidige bestemming : buiten gebruik
Naam kerk :
Architect :
Monument-status :
Inventarisatienummer : 18379


Geschiedenis

buiten gebruik 1930


Geschiedenis In de dertiger jaren van de vorige eeuw ontwikkelde zich in Haulerwijk de Gereformeerde gemeente of Afgescheiden Gemeente, zoals zij aanvankelijk werden genoemd. Reeds voor 1834 kwam een gezelschap bijeen ten huize van Auke Rienks de Boer te Beneden-Haulerwijk, nu dus Waskemeer. Als voorganger trad Fedde Riemersma, in de wandeling Fedde preker genoemd, aan. Op 15 april 1838 werd een eigen gemeente geïnstitueerd door ds. H. de Cock, de grote voorman van de afscheidingsbeweging.

De eerste eigen predikant was ds. J.T. Bijzitter, die in 1843 zijn werk begon. Het eerste kerkje moet toen al hebben bestaan. Er was door de eerder genoemde heer Auke Rienks een stukje grond, naast zijn huis beschikbaar gesteld. Het huisje stond op de plaats van het huidige pand P.W. Janssenweg 9. Aanvankelijk was het een gemeente samen met Donkerbroek, maar in 1873 vond de scheiding plaats. De eerste predikant van de zelfstandige gemeente Haulerwijk was dhr. Huls(1875-1878). Het dorp breidde zich langzaam richting het oosten uit. De Gereformeerde gemeente groeide. Er kwamen plannen voor een nieuwe kerk met pastorie, waarbij rekening werd gehouden met de groei van het dorp in oostelijke richting. In 1876 kwam er een nieuwe kerk, maar deze stond op het grondgebied van Haulerwijk aan de hoofdweg-boven 83. Vervolgens is daar het gebouw pro Rege geplaatst. Het kerkje in Waskemeer is toen afgebroken.

Ook de nieuwe kerk werd te klein en in 1929/1930 werd er een nieuwe kerk met pastorie gebouwd. Het oude gebouw werd toen gebruikt als verenigingsgebouw en heeft in 1944 nog dienst gedaan als leslokaal.

In 1963 is het kerkgebouw afgebroken en is er het verenigingsgebouw 'Pro Rege' gebouwd. Dit gebouw is in 1996 afgestoten en vervangen door nieuwbouw achter de kerk ('de Oerdracht'). Per 1 mei 2004 is de gemeente officieel overgegaan naar de P.K.N.

Op 10 januari 2010 fuseert de Gereformeerde kerk met de Hervormde gemeente tot een Protestantse gemeente.

bron: protestantse gemeente Haulerwijk-Waskemeer

Afbeeldingen