Handelingen

Haren, Irenelaan 4 - Nicolaas

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nicolaas
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Haren
Adres: Irenelaan 4
Postcode: 7776AZ
Sonneveld-index: 00900
Jaar ingebruikname: 1959
Architect: Dresmé, J.A.A.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Nieuwe R.K. parochiekerk voor Haren, ingewijd in 1959. Zaalkerk op asymmetrisch grondplan, voorzien van een naar de absis toe flauw hellend dak, waardoor symbolisch de vorm van een schip ontstaat. Aan de noordzijde bevindt zich een door een glas-in-loodwand afgesloten zijbeuk met hoofdportaal, doopkapel en een kleine klokkentoren. Belangrijk werk in het oeuvre van J.A.A. Dresmé, tevens een opmerkelijk en belangrijk voorbeeld van (liturgische) vernieuwing in de R.K. kerkbouw rond 1960, stilistisch licht beïnvloed door het werk van Le Corbusier. Als voorbeeld van naoorlogse R.K. kerkbouw in de provincie Groningen heeft de kerk een zeldzaamheidswaarde.

Het orgel

Men maakt gebruik van een elektronisch Monarke orgel.

In de media

  • Uit Nieuwsblad van het Noorden, 7 September 1943.

De Zeereerw. heer J.H. Koelman, pastoor der St. Josefparochie, welke laatste zich ook uitstrekt over de gemeente Haren, deelde dezer dagen van den kansel mee, dat zijn voornemen vasten vorm gaat aannemen om in Haren een kerk te bouwen. Een terrein ervoor is reeds in optie. Zooals men weet wordt reeds wekelijks in Haren door de gastvrijheid van Ned. Herv. zijde dienst gehouden op Zondagmorgen. Het aantal katholieken daar wettigt intusschen het streven eerlang een Katholiek kerkgebouw op te richten.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur