Handelingen

Harde 't, Hertog Willemweg 1 - De Goede Herder

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Goede Herder
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Elburg
Plaats: Harde, 't
Adres: Hertog Willemweg 1
Postcode: 8084VP
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1962
Architect: Sluijmer, Joh.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Interessante moderne kerk met toren.

Buiten gebruik 2006; gesloopt 2011.

Gebouwomschrijving SKKN

De historie van de R.K. kerk in 't Harde is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van 't Harde als legerplaats. Kort na de tweede wereldoorlog werd in 't Harde een legerplaats ingericht. In 1951 werd de Tonnetkazerne gebouwd en dat was het begin van de groei van het dorp. Er werden nieuwe woningen gebouwd om het militaire beroepspersoneel te huisvesten. Door deze groei ontstond de behoefte aan een R.K kerk voor de militaire gezinnen. 't Harde lag precies in het midden tussen drie parochies, te weten Epe, Hattemerbroek en Nunspeet, waardoor telkens een forse afstand overbrugd moest worden om ter kerke te gaan.
Als noodoplossing werden missen gehouden in de kapel van het K.M.T en in de filmzaal van de legerplaats. De problematiek werd opgemerkt door hoofdaalmoezenier kolonel mgr. H.J.J.M. van Straelen, maar het voortouw voor de bouw van een kerk in 't Harde werd genomen door de toen werkzame aalmoezeniers J.H. Hobbelink en J.F. Smits. Hobbelink werd in 1958 benoemd als aalmoezenier in 't Harde. In 1960 werd hij door kardinaal Alfrink aangesteld als bouwpastoor. Via bedelpreken, collectes en verschillende geldinzamelingsakties werd het geld voor de nieuwe kerk en pastorie bijeengesprokkeld. Als architect werd Joh. Sluijmer uit Enschede aangetrokken. Hij bouwde een rechthoekige kerkzaal met klokkentoren en apsis. Het werk werd gegund aan de aannemer J.H. ten Brake uit Lievelde voor een bedrag van fl. 273.835.
Op 15 april 1962 werd de eerste steen gelegd door deken C.H.M. Mars uit Harderwijk. In de winter van hetzelfde jaar, op 24 november 1962, werd de kerk ingewijd, eveneens door deken Mars. Het rectoraat van de kerk viel onder de parochie van Harderwijk, maar de zielzorg was in handen van aalmoezenier Hobbelink. Op 6 april 1963 werd de kerk plechtig geconsacreerd door Bernardus Kardinaal Alfrink. Wat betreft de inrichting van de kerk werden de communiebank en lessenaar vervaardigd door dhr. Bruggeman. Frater Felicius, van de Fraters van Tilburg in Zwolle, maakte alle mogelijke zaken van koper (collecteschalen, kandelaars). In 1965 werd achter de kerk de katholieke Jeanne d'Arc school gebouwd.
Na afschaffing van de dienstplicht daalde het aantal katholieken in 't Harde. Op 1 januari 2006 is de Goede Herderkerk officieel aan de eredienst onttrokken. De parochianen zullen voortaan ter kerke gaan in Nunspeet. Ten tijde van de inventarisatie waren de meeste voorwerpen al overgebracht naar Nunspeet. De pastorie wordt momenteel verhuurd aan de daarnaast gelegen lagere school. De kerk zal waarschijnlijk worden afgebroken.

In de media

  • Uit de Stentor d.d. 26 oktober 2011

t HARDE - De slopershamer heeft maandag de toren geveld van de rooms-katholieke kerk Goede Herder in 't Harde. Nadat vorige week al de kerk tegen de vlakte was gegaan, volgde eergisteren de kerktoren. Daarmee komt een definitief einde aan het katholiek cultureel erfgoed van 't Harde. Op 15 april 1962 werd de eerste steen gelegd. De toenmalige kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, wijdde de kerk een jaar later in. Eind 1960 telde 't Harde officieel 350 katholieken. Daarmee was het tijd voor een eigen gebouw. Een paar jaar geleden sloot de kerk door gebrek aan leden.

Afbeeldingen

Exterieur