Handelingen

Groningen, Zaagmuldersweg 67 - Franciscus van Assisië: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(Externe links)
(kaart hersteld)
Regel 9: Regel 9:
  
 
    
 
    
{{#display_map:9713LG Zaagmuldersweg 67 Groningen, Nederland|type=hybrid}}
+
{{#display_map:53.22864,6.57742|type=hybrid}}
  
 
{|  
 
{|  

Versie van 19 sep 2020 om 08:30


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Franciscus van Assisië
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Groningen
Adres: Zaagmuldersweg 67
Postcode: 9713LG
Inventarisatienummer: 00844
Jaar ingebruikname: 1934
Architect: Leur, H.C. van de
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

De Sint Franciscuskerk in Groningen is op 23 januari 1934 in gebruik genomen als de parochiekerk van de Sint Franciscusparochie. De kerk is op 4 juli 1934 ingewijd door mgr. Janssen, aartsbisschop van Utrecht. Na ruim 60 jaar zelfstandigheid fuseerde de Franciscusparochie in 1996 samen met drie andere R.K. parochies in Groningen tot de Sint Martinusparochie, en is de Sint Franciscuskerk één van de twee overgebleven kerkgelegenheden.

Ook in gebruik voor Poolse vieringen.

Bouwstijl

1932-1934, Expressionistische stijl volgens de school van de benedictijner monnik-architect Dom Bellot OSB.

Exterieur

De kerk bestaat uit een schip met aan weerszijden topgevels. De laatste topgevel is groter uitgevoerd, wat in het exterieur een transept suggereert. Aan de oostzijde een vijfzijdig gesloten koor met omgang, sacristie en bij-sacristie. Het front is voorzien van diverse aanbouwen en geeft het geheel een levendige aanblik. De ingang en de koorzolder in het midden, aan de rechterzijde een devotiekapel en een ingang, aan de linkerzijde een opgang en de toren, welke versierd is met een manshoog zandstenen beeld van de Heilige Franciscus, van de hand van Herman van Remmen.

Interieur

Het interieur is erg levendig door het gebruik van verschillende kleuren baksteen, volgens de opvattingen van de Franse monnik-architect Dom Bellot OSB, van wie architect Van de Leur leerling en later compagnon is geweest. Zes grote paraboolbogen dragen het dak, het priesterkoor is overwelfd. In de kerk is glas-in-lood aanwezig, gemaakt door Joep Nicolas, voorstellende het levensverhaal van de patroonheilige van de kerk. De beelden die in de kerk aanwezig zijn, zijn gemaakt door Herman van Remmen en de kruiswegstaties (in 1946 geplaatst ter gelegenheid van het twaalf en een half jarig jubileum van de parochie) zijn gemaakt door Charles Eyck. Het edelsmeedwerk voor het altaar is afkomstig van Brom te Utrecht. In 1969 is de kerk intern iets gewijzigd naar aanleiding van het tweede Vaticaans concilie: het priesterkoor werd heringericht en iets uitgebreid. In 1996 volgde een tweede, meer ingrijpende herinrichting van de kerk, waarbij een deel van de banken plaats maakte voor een nieuw liturgisch centrum in de kerk. Ondanks deze wijzigingen is de uitstraling van de jaren 1930 bewaard gebleven.

Orgel

De kerk beschikt niet over een pijporgel, maar heeft sinds 2010 een elektronisch orgel van de firma Heyligers met 21 sprekende stemmen. De speeltafel staat in de kerkzaal, de geluidsboxen bevinden zich op de zangzolder. Dit orgel is afkomstig uit de Gerardus Majellakerk te Barger Oosterveld (Emmen). Tot 2010 beschikte de kerk over een huiskamer-model elektronisch orgel.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur
Glas in lood van Joep Nicolas
Heyligersorgel