Handelingen

Groningen, Zaagmuldersweg 67 - Franciscus van Assisië: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(Nog een ongebruikte foto raam geplaatst)
(Meer informatie)
Regel 64: Regel 64:
 
De kerk beschikt niet over een pijporgel, maar heeft sinds 2010 een electronisch orgel van de firma Heyligers met 21 sprekende stemmen. De speeltafel staat in de kerkzaal, de geluidsboxen bevinden zich op de zangzolder. Dit orgel is afkomstig uit de Gerardus Majellakerk te Barger Oosterveld (Emmen). Tot 2012 beschikte de kerk over een huiskamer-model electronisch orgel.
 
De kerk beschikt niet over een pijporgel, maar heeft sinds 2010 een electronisch orgel van de firma Heyligers met 21 sprekende stemmen. De speeltafel staat in de kerkzaal, de geluidsboxen bevinden zich op de zangzolder. Dit orgel is afkomstig uit de Gerardus Majellakerk te Barger Oosterveld (Emmen). Tot 2012 beschikte de kerk over een huiskamer-model electronisch orgel.
 
    
 
    
== Meer informatie ==   
+
== Externe links ==   
[http://home.tiscali.nl/~franciscuskerk/index.htm De kerk kan via internet bezichtigd worden]
+
* {{Wikipedia2|Sint-Franciscuskerk_(Groningen)}}
 
+
* {{Wikimedia|Sint-Franciscuskerk_(Groningen)}}
[http://www.youtube.com/watch?v=F7zN4mX-1rk Rondgang in de kerk op Youtube]
+
* [http://www.youtube.com/watch?v=F7zN4mX-1rk Rondgang in de kerk op Youtube]
 
+
* [http://www.youtube.com/watch?v=qGKtFwHOw6s De luidklokken op Youtube]
[http://www.youtube.com/watch?v=qGKtFwHOw6s De luidklokken op Youtube]
 
  
 
== Afbeeldingen ==   
 
== Afbeeldingen ==   

Versie van 30 mei 2015 om 10:06


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Groningen
Plaats : Groningen
Adres : Zaagmuldersweg 67
Provincie : Groningen
Jaar ingebruikname : 1934
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Franciscus van Assisie
Architect : Leur, H.C. van de
Monument-status: Gemeentelijk monument
Inventarisatienummer: 00844


Geschiedenis

De Sint Franciscuskerk in Groningen is op 23 januari 1934 in gebruik genomen als de parochiekerk van de Sint Franciscusparochie. De kerk is op 4 juli 1934 ingewijd door mgr. Janssen, aartsbisschop van Utrecht. Na ruim 60 jaar zelfstandigheid fuseerde de Franciscusparochie in 1996 samen met drie andere RK parochies in Groningen tot de Sint Martinusparochie, en is de Sint Franciscuskerk één van de twee overgebleven kerkgelegenheden.

Bouwstijl

1932-1934, Expressionistische stijl volgens de school van de benedictijner monnik-architect Dom Bellot OSB.

Exterieur

De kerk bestaat uit een schip met aan weerszijden topgevels. De laatste topgevel is groter uitgevoerd wat in het exterieur een transept suggereert. Aan de oostzijde een vijfzijdig gesloten koor met omgang, sacristie en bij-sacristie. Het front is voorzien van diverse aanbouwen en geeft het geheel een levendige aanblik. De ingang en de koorzolder in het midden, aan de rechterzijde een devotiekapel en een ingang, aan de linkerzijde een opgang en de toren, welke versierd is met een manshoog zandstenen beeld van de Heilige Franciscus, van de hand van Herman van Remmen. +

Interieur

Het interieur is erg levendig door het gebruik van verschillende kleuren baksteen, volgens de opvattingen van de Franse monnik-architect Dom Bellot OSB, waar architect Van de Leur leerling en later compagnon van geweest is. Zes grote paraboolbogen dragen het dak, het priesterkoor is overwelfd. In de kerk is glas-in-lood aanwezig, gemaakt door Joep Nicolas, voorstellende het levensverhaal van de patroonheilige van de kerk. + De beelden die in de kerk aanwezig zijn, zijn gemaakt door Herman van Remmen en de kruiswegstaties (in 1946 geplaatst ter gelegenheid van het twaalf en een half jarig jubileum van de parochie) zijn gemaakt door Charles Eyck. Het edelsmeedwerk voor het altaar is afkomstig van Brom te Utrecht. + In 1969 is de kerk intern iets gewijzigd naar aanleiding van het tweede Vaticaans concilie: het priesterkoor werd her-ingericht en iets uitgebreid. + In 1996 volgde een tweede, meer ingrijpende herinrichting van de kerk, waarbij een deel van de banken plaats maakte voor een nieuw liturgisch centrum in de kerk. Ondanks deze wijzigingen is de uitstraling van de jaren 30 bewaard gebleven. +

Orgel

De kerk beschikt niet over een pijporgel, maar heeft sinds 2010 een electronisch orgel van de firma Heyligers met 21 sprekende stemmen. De speeltafel staat in de kerkzaal, de geluidsboxen bevinden zich op de zangzolder. Dit orgel is afkomstig uit de Gerardus Majellakerk te Barger Oosterveld (Emmen). Tot 2012 beschikte de kerk over een huiskamer-model electronisch orgel.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur
Glas in lood van Joep Nicolas
Heyligersorgel