Handelingen

Groningen, Haydnlaan 46 - De Ark (1963 - 2021)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Ark
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Groningen
Adres: Haydnlaan 46
Postcode: 9722CH
Jaar ingebruikname: 1963
Architect: Sandburg & Jansen
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen
Sonneveld-index: 00783


Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk. Interessante moderne kerk met klokkenstoel. Bedreigd met sluiting.

  • 2016 Het beleidsplan van de wijkkerkenraad rond de (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Ark’ aan de Haydnlaan in het zuiden van de stad, maakt melding van het voornemen één gemeente te gaan vormen met de Immanuëlkerk in Groningen-Zuid en vanaf de zomer van 2019 de kerkdiensten gezamenlijk te vieren in de Immanuëlkerk en dus niet meer in De Ark.
  • 2019 - Op zondag 8 september 2019 werd in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Ark in de Groningse wijk Helpman de laatste wekelijkse kerkdienst gehouden. In het vervolg zal in deze kerk gedurende maximaal twee jaar op de eerste zondag van de maand nog een kerkdienst gehouden worden, tenzij de kerk eerder verkocht wordt. De reguliere wekelijkse diensten vinden in het vervolg plaats in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein te Groningen. (Bron: Gereformeerdekerken.info)
  • 2020 - Kerk wordt per september 2021 verkocht.
  • 2021 - Op zondag 22 augustus 2021 werd in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Ark aan de Haydnlaan in de Groninger wijk Helpman de allerlaatste kerkdienst gehouden. Op 8 september 2020 werd al ‘voor 3/4 deel afscheid’ van het kerkgebouw genomen, omdat (tot de definitieve sluiting op 22 augustus) er nog maandelijkse diensten gehouden konden worden, al verliepen de onderhandelingen daarover ‘moeizaam’.

Gebouwomschrijving SKKN

De Ark is in 1963 gebouwd in opdracht van de toenmalige Gereformeerde Kerk Groningen-Helpman. De architect was Architectenbureau Sandburg en Jansen, Noorderstationsstraat 43, Groningen. De bouwtekeningen, die bewaard worden door dhr. Wienke, zijn gedateerd 1962. De Ark bestaat uit een kerkzaal met een aantal bijgebouwen en lokalen. Het totale grondoppervlak bedraagt ca 5000 m2. Ten tijde van de inventarisatie waren er vergevorderde plannen het complex te verkopen aan een nabijgelegen verzorgingstehuis, de Coendershof, die het wil verbouwen en ingebruiknemen. De kerkelijke gemeente hoopt hier vervolgens een ruimte te kunnen huren voor kerkdiensten, vergaderingen en andere activiteiten. Een belangrijke bron van inkomsten van de kerk bestaat in de verhuur van ruimten en de verkoop van koffie, thee etc. De opbrengst hiervan is voldoende om de exploitatiekosten van het gebouw te dekken.

De wijkgemeente rondom de Ark maakt sinds 1991 deel uit van een Hervormd-Gereformeerd samenwerkingsverband in Groningen-Zuid, de SoW-Wijkgemeente Helpman. Er zijn thans twee predikanten. Deze wijkgemeente is onderdeel van de SoW-gemeente Groningen. Het administratieve centrum hiervan is gevestigd aan de Oosterweg 83, Groningen. In Groningen-Zuid bevindt zich (op moment van schrijven) nog een SoW-gemeente, de Immanuelkerk.

Gebruikers

De kerk dient ook als repetitieruimte voor het Toonkunstkoor Bekker dat onder leiding staat van Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen.

Afbeeldingen