Handelingen

Goes, Noordhoeklaan 90 - De Hoeksteen: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(opmaak)
k (JvN heeft de pagina Goes, Noordhoeklaan 90 - Hoeksteen hernoemd naar Goes, Noordhoeklaan 90 - De Hoeksteen zonder een doorverwijzing achter te laten)
(geen verschil)

Versie van 29 jan 2018 om 05:41


Algemene gegevens
Naam kerk: Hoeksteen
Genootschap: Oud-Geref. Gemeenten in Ned.
Provincie: Zeeland
Gemeente: Goes
Plaats: Goes
Adres: Noordhoeklaan 90
Postcode: 4464BA
Inventarisatienummer: 06461
Jaar ingebruikname: 1983
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

2006 plan verkoop aan Oud Gereformeerde Gemeenten.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 10 oktober 2006.

De oud gereformeerde gemeente van Goes wil het kerkgebouw kopen van de gereformeerde kerk vrijgemaakt ter plaatse. Dat meldt het landelijke Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeenten. De gemeente belegde de diensten in de aula op de begraafplaats van Kapelle, die beschikbaar gesteld werd door een begrafenisondernemer uit ’s-Gravenpolder. De gemeente Kapelle-Biezelinge verbood echter in deze ruimte kerkdiensten te houden. Ondertussen kwam het kerkgebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Goes vrij, omdat deze kerk voor de gemeente te klein geworden is. De kerk kan worden aangekocht voor 630.000 euro. De oud gereformeerde gemeente van Goes telt 35 belijdende leden en 36 doopleden.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 18 maart 2010.

De oud gereformeerde gemeente van Goes is uit het kerkverband getreden. Dit bleek woensdag, tijdens de vergadering van classis West van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De classis was in Krimpen aan den IJssel bijeen. De kerkenraad van Goes was zelf niet op de classisvergadering aanwezig om zijn besluit te motiveren. In een appelzaak van Goese leden was het derhalve niet mogelijk om hoor en wederhoor te laten plaatsvinden. Wel had de kerkenraad te Goes een schrijven gezonden aan de Commissie van Onderzoek van de OGG over hun vertrek uit het kerkverband. Ook in deze brief werd het vertrek niet nader toegelicht. De afgevaardigden bleken ontstemd over deze handelwijze, temeer daar de gemeente Goes nog maar betrekkelijk kortgeleden een beroep op het kerkverband had gedaan voor financiële steun bij hun kerkbouw. De classis besloot een schrijven te zenden aan de kerkenraad in Goes met de vraag om alsnog op zijn schreden terug te keren.

Afbeeldingen

<gallery> afbeelding:ID_6461_-_Goes_GKV_De_Hoeksteen_Rol_220_(1).JPG Afbeelding:Goes Ger.Vrijgem.de Hoeksteen.jpg Afbeelding:Goes Noordhoeklaan-Ger.Vrijgem.Kerk de Hoeksteen 1983.jpg Afbeelding:Goes OGG.jpg <gallery>