Handelingen

Gaanderen, Hoofdstraat 64 - Witte Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Witte Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Doetinchem
Plaats: Gaanderen
Adres: Hoofdstraat 64
Postcode: 7011AB
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1913 / 1969
Architect: Ovink, Doetinchem
Huidige bestemming: cultureel centrum
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Op 3 april 1916 kocht de toenmalige Evangelisatievereniging een stuk grond aan van de Gemeente om daar een eigen lokaal te bouwen. De architect Ovink kreeg de opdracht. Op 6 februari 1913 werd het lokaal ingewijd. In 1917 werd er een pastorie bijgebouwd. In 1920 werd er een toren gebouwd en op 3 december 1922 kon voor het eerst de klok worden geluid. In 1937 werd aan de achterzijde een aanbouw gerealiseerd. In 1968 werd de kerk grondig verbouwd. De toren uit 1921 werd gesloopt, de kerk kreeg een nieuw dak en de gehele kerk werd witgepleisterd. Sindsdien werd het de Witte Kerk of het Witte Kerkje genoemd. In 2005 werd de predikantenplaats opgeheven en de kerk verkocht aan een projectontwikkelaar.

De in 1913 gebouwde en in 1970 zeer sterk verbouwde Ned. Hervormde Witte Kerk moest april 2003 sluiten omdat de Protestantse gemeente van Doetinchem geen geld meer had. De bewoners hebben protest aangetekend. Medio 2004 is de kerk verkocht aan Oba Vastgoed. Er is een beheerstichting gevormd om het gebouw rendabel te gebruiken. De kerk zal altijd beschikbaar blijven voor kerkdiensten. Verder zal de kerk worden gebruikt voor muziekuitvoeringen, exposities, bijeenkomsten enz. (49-03/55-06).

  • Huidige situatie 2015

De kerk wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor 6 zorgappartementen t.b.v. jong-volwassenen.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door firma B. Pels in 1963 voor de Triomfatorkerk in Barendrecht. Sinds 1983 stond het orgel in de Witte Kerk van Gaanderen. Thans (2015) is het orgel niet meer aanwezig.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur