Handelingen

Emmer-Compascuum, Hoofdkanaal OZ 83 - Willehadus

Uit Reliwiki

Versie door Pa3ems (Overleg | bijdragen) op 5 jan 2013 om 21:43 (gesplitst)


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Emmen
Plaats : Emmer-Compascuum
Adres : Kloosterweg 2
Provincie : Drenthe
Jaar ingebruikname : 1924
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Willehadus
Architect : Kroes, H.
Monument-status: Rijksmonument
Registratienummer : 13957


Geschiedenis

Rooms Katholieke kerk "H. Willehadus" gebouwd in 1923 in opdracht van het kerkbestuur van de H. Willehadusparochie (voorzitter pastoor J.H. Smeenk) daartoe gemachtigd door de bisschop van het bisdom Utrecht, naar ontwerp van architect Herman Kroes, op de funderingen van een vroegere kerk. De huidige kerk vervangt de oudere, neogotische kerk uit 1889. Zie boven. Ingezegend in 1924.

In de jaren 1989 tot 2004 is de kerk gerestaureerd; de dakvlakken, behoudens die van de toren, zijn voorzien van een nieuwe leibedekking. De glas-in-lood-ramen van de kerk met uitzondering van de toren zijn geheel gerestaureerd. Begin juni 2004 is de kerk met veel festiviteiten opnieuw in gebruik genomen. (52-04)

Omschrijving

De vormentaal is verwant aan werk van Jan Stuyt. De bouwstijl is licht expressionistisch met ook verwijzingen naar de romaanse bouwkunst. Het is een driebeukige kerk met halfronde absis. De zijbeuken hebben puntgevels met steekkappen. De toren met spits staat aan de zijde van het kanaal. De constructieve onderdelen van het interieur, zoals pijlers en bogen, zijn in schoonmetselwerk uitgevoerd. De wanden zijn gepleisterd. De houten tongewelven in de zijbeuken zijn decoratief beschilderd. Het middenschip heeft een cassettenplafond.

Eenvoudig orgel (unit systeem, type "Crescendo"), gebouwd in 1959 door fa. Verschueren te Heythuysen. De Groninger architect H.J. Bakx heeft de van 1959 daterende bidkapel ontworpen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur