Handelingen

Emmer-Compascuum, Hoofdkanaal OZ 83 - Willehadus: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(Geschiedenis)
Regel 42: Regel 42:
  
  
==Geschiedenis==
+
==Geschiedenis 1==
  
 
Munsterscheveld.  
 
Munsterscheveld.  
Regel 108: Regel 108:
  
  
==Geschiedenis==
+
==Geschiedenis 2==
  
 
Rooms Katholieke kerk "H. Willehadus" gebouwd in 1923 in opdracht van het kerkbestuur van de H. Willehadusparochie (voorzitter pastoor J.H. Smeenk) daartoe gemachtigd door de bisschop van het bisdom Utrecht, naar ontwerp van architect Herman Kroes, op de funderingen van een vroegere kerk. De huidige kerk vervangt de oudere, neogotische kerk uit 1889. Zie boven. Ingezegend in 1924.
 
Rooms Katholieke kerk "H. Willehadus" gebouwd in 1923 in opdracht van het kerkbestuur van de H. Willehadusparochie (voorzitter pastoor J.H. Smeenk) daartoe gemachtigd door de bisschop van het bisdom Utrecht, naar ontwerp van architect Herman Kroes, op de funderingen van een vroegere kerk. De huidige kerk vervangt de oudere, neogotische kerk uit 1889. Zie boven. Ingezegend in 1924.

Versie van 10 feb 2012 om 13:28


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Emmen
Plaats : Emmer-Compascuum
Adres : Kloosterweg 2
Provincie : Drenthe
Jaar ingebruikname : 1889
Huidige bestemming: gesloopt
Naam kerk : Willehadus
Architect : Riele G. ter
Monument-status: n.v.t.


Geschiedenis 1

Munsterscheveld.

gesloopt in 1924 voor nieuwbouw

Uit De Tijd, 8 Augustus 1889.

Z.D.H. de aartsbisschop van Utrecht heeft tegen Zondag 11 Augustus een collecte uitgeschreven, te houden in alle kerken en openbare kapellen van het aartsbisdom voor den bouw van een kerk in het Munstersche Veld.

In de veenstreken, tusschen Compascuum en Ter Apel, te Munstersche Veld, nabij de pruisische grens, zegt de aartsbisschop in zijn herderlijk schrijven, hetwelk ll. Zondag in de kerken van het aartsbisdom werd voorgelezen, heeft zich langzamerhand een katholieke bevolking gevestigd, wier geestelijke belangen, wegens verren afstand van een kerk, niet langer naar behooren kunnen worden behartigd.

Overtuigd dat, zoo ergens, daar vooral door het gemis van een kerkgebouw, moet worden geleden, rekenden Wij Ons, overeenkomstig de bede van die bevolking, verplicht, ter voorziening in de bestaande behoefte maatregelen te beramen, en hebben Wij mitsdien onderzocht, hoeveel men bij onderlinge samenwerking zou kunnen bijdragen voor den eventueelen bouw van een kerk.

Op dat beroep is door gezegde geloovigen bereidwillig geantwoord met het doen van een inteekening, hoog te waardeeren als blijk van godsdienstige gezindheid, doch van een wel beperkt bedrag, immers grootendeels bestaande uit het offer van weinig bemiddelden, uit den penning van gezinnen, die zelven hulpbehoevend moeten heeten. Het was een uiting van goeden wil, een toezegging naar vermogen, doch waarbij des te meer in het licht is gekomen: do vereischte middelen voor den bouw ontbreken bjjna geheel en al en zullen, gelijk te voorzien is, blijven ontbreken, zoo niet altijd, ten minste nog veel jaren lang, weshalve niet dan met hulpmiddelen van elders aan de uitvoering van het werk te denken is.

Afbeeldingen

ExterieurAlgemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Emmen
Plaats : Emmer-Compascuum
Adres : Kloosterweg 2
Provincie : Drenthe
Jaar ingebruikname : 1924
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Willehadus
Architect : Kroes, H.
Monument-status: Rijksmonument
Registratienummer : 13957


Geschiedenis 2

Rooms Katholieke kerk "H. Willehadus" gebouwd in 1923 in opdracht van het kerkbestuur van de H. Willehadusparochie (voorzitter pastoor J.H. Smeenk) daartoe gemachtigd door de bisschop van het bisdom Utrecht, naar ontwerp van architect Herman Kroes, op de funderingen van een vroegere kerk. De huidige kerk vervangt de oudere, neogotische kerk uit 1889. Zie boven. Ingezegend in 1924.

In de jaren 1989 tot 2004 is de kerk gerestaureerd; de dakvlakken, behoudens die van de toren, zijn voorzien van een nieuwe leibedekking. De glas-in-lood-ramen van de kerk met uitzondering van de toren zijn geheel gerestaureerd Begin juni 2004 is de kerk met veel festiviteiten opnieuw in gebruik genomen. (52-04)

Omschrijving

De vormentaal is verwant aan werk van Jan Stuyt. De bouwstijl is licht expressionistisch met ook verwijzingen naar de romaanse bouwkunst. Het is een driebeukige kerk met halfronde absis. De zijbeuken hebben puntgevels met steekkappen. De toren met spits staat aan de zijde van het kanaal. De constructieve onderdelen van het interieur, zoals pijlers en bogen, zijn in schoonmetselwerk uitgevoerd. De wanden zijn gepleisterd. De houten tongewelven in de zijbeuken zijn decoratief beschilderd. Het middenschip heeft een cassettenplafond.

Eenvoudig orgel (unit systeem, type "Crescendo"), gebouwd in 1959 door fa. Verschueren te Heythuysen. De Groninger architect H.J. Bakx heeft de van 1959 daterende bidkapel ontworpen.

Afbeeldingen

ExterieurInterieur