Handelingen

Elshout, Kerkstraat 39 - Johannes Evangelist

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Johannes Evangelist
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Heusden
Plaats: Elshout
Adres: Kerkstraat 39
Postcode:
Sonneveld-index: 07477
Jaar ingebruikname: 1878
Architect: H.J. van Tulder
Huidige bestemming: rooms-katholieke kerk
Monument status: Gemeentelijk monumentGeschiedenis

Neogotische kerk met toren.

Elshout, St. Johannes Evangelist (1879); jk 17-10-2011

De parochie Elshout bestaat al vanaf de 13e eeuw, toen onderdeel van de parochie Oudheusden. Toen de kerk in Oudheusden in 1579 door de Geuzen was afgebrand, werd de kapel te Elshout de parochiekerk. Die oudere kerk heeft tot 1879 dienst gedaan. De geschiedenis van dit kerkgebouw begint bij pastoor Van den Bogaert. Op 15 april 1878 werd door hem de eerste steen gelegd. Architect Van Tulder uit Tilburg en aannemer Van Rooy uit Den Haag speelden het klaar om in één jaar de kerk te bouwen, zodat deze in april 1879 kon worden opgeleverd. Op 24 april werd de kerk ingezegend en op 1 mei droeg de abt van Berne de eerste plechtige H. Mis op. Op 16 april 1883 werd de nieuwe kerk door mgr. Godschalk, bisschop van Den Bosch, plechtig geconsacreerd. In de Tweede Wereldoorlog hebben de kerk en de pastorie schade geleden, maar ze overleefden het oorlogsgeweld van november 1944. De kerk leed schade op 3 april 1973, toen er een hevige storm over de streek woedde, en de kerktoren bezweek. Na wat noodvoorzieningen en met de medewerking van de hele parochie, stond echter in 1975 de toren weer fier op de kerk.

Kenmerkend beeld in het landschap is de slanke, spitse toren die van veraf te zien is.

Op 1 januari 2013 fuseren de parochies Drunen-Elshout en Bernse Maasparochies tot de Parochie Wonderbare Moeder. Tot de parochiekerken van de nieuwe parochie zullen gaan behoren:

Gebouwomschrijving

  • Bouwstijl: Neo-Gotiek
  • Gevels en materialen: Baksteen in kruisverband met overhoekse naar boven verjongende steunberen. Klimmend spitsboogfries met driepassen in natuursteen. Kerkvenster met tracering in natuursteen en dito casementen. Omlijsting deurpartij in natuursteen met pinakels.
  • Vensters en deuren: Spitsboogvensters met tracering en gestopt met blank en gekleurd glas-in-lood. Dubbele deur.
  • Dak en bedekking: Middenschip en transept: zadeldak, zijbeuken lessenaarsdak, leien in maasdekking.
  • Bijgebouwen: Kerkhof met hekwerk en tekst "Heden Ik, morgen Gij". Calvariegroep neogotisch.
  • Interieur: Gemetselde kruisgewelven, deels gepolychromeerd. Hoofd- en zij-altaar uit bouwtijd. Kerkbanken met snijwerk.
  • Groen: Bomenrij.
  • Bijzonderheden: Gewijd in 1879. Restant tuinmuur op het kerkhof. Inwendig vereenvoudigde stucdecoratie. Meubilair van H. van der Geld (hoofd- en zij-altaren, kruiswegstaties biechtstoel fronten), geboortig uit Elshout. Christusbeeld in top. Torentje met aan bredere zijde twee galmgaten.

Orgel

Het orgel in de kerk is afkomstig uit de voormalige kerk en gebouwd door Johannes J. Vollebregt & Zn.

Voor de geschiedenis en dispositie zie de orgeldatabase van Piet Bron.

Externe Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel