Handelingen

Elburg, Beekstraat 6 - Chr. Geref. Kerk

Uit Reliwiki

Versie door Pa3ems (overleg | bijdragen) op 21 sep 2021 om 11:18 (→‎Interieur)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Christelijke Gereformeerde Kerk
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Elburg
Plaats: Elburg
Adres: Beekstraat 6
Postcode: 8081EC
Sonneveld-index: 11401
Jaar ingebruikname: 1863
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 14678
opname 26-09-2009, André van Dijk, Veenendaal, kerkenverzamelaar
opname 26-09-2009, André van Dijk, Veenendaal, kerkenverzamelaar.
opname 26-09-2009, André van Dijk, Veenendaal, kerkenverzamelaar.

Geschiedenis

Kerk met neogotische voorgevel. Vergroot 1988.

In 1863 verkocht de herbergier Lubbertus van Hulzen zijn pand aan de Beekstraat aan de kerkenraad van de Christelijk Afgescheiden kerk. Sinds dat jaar staat op de voorgevel van dit gebouw de tekst: Vrede door het bloed des kruises 1863. De geschiedenis van de Afscheiding in Elburg gaat terug tot 1835. Op 1 december van dat jaar werd op de kerkenraadsvergadering van de Nederlands Hervormde Kerk een schriftelijke verklaring voorgelezen van 6 "manslidmaten", die kennis gaven dat zij zich vanaf dat moment "als afgescheiden wenschten te beschouwen van de Hervormde kerk". Hier ligt de oorsprong van de Christelijke Gereformeerde kerk van Elburg. De eerste samenkomsten van de Afgescheidenen werden gehouden in een pand van Lucas van de Kerk aan de Bloemstraat 13. Het aantal lidmaten beperkte zich vele jaren tot een aantal gezinnen. Het was dan ook moeilijk om een predikant te onderhouden. De gemeente was derhalve lange perioden vacant. Bij de Volkstelling van 1859 telde de Afgescheiden Kerk 53 lidmaten. In 1876 overwoog de kerkenraad zelfs serieus om de kerk in Elburg op te heffen en de overgebleven leden onder te brengen bij naburige gemeenten, mede bij gebrek aan geschikte kerkenraadsleden. Eind 1887 kwam er een gunstige kentering. Vanwege de invloed van de Doleantie liet een aantal lidmaten van de Hervormde kerk zich overschrijven naar de Christelijk Afgescheiden kerk. In korte tijd groeide de gemeente van 60 naar 140 zielen. Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw groeide de kerk sterk. Telde de kerk in 1965 191 lidmaten, anno 2008 is het aantal toegenomen tot ongeveer 350 zielen. Met name is er een grote groei geweest in de jaren 70, omdat toen ds. Roos in deze kerk stond, terwijl de Hervormde Kerk werd gediend door een predikant die door velen te links gevonden werd. Het ledenaantal is toen in enkele jaren gegroeid van nog geen 200 tot meer dan 400. Onder andere door de problemen rond ds. Veenendaal in 1999 is dit aantal een weinig gedaald, maar tegenwoordig groeit het aantal weer langzaam maar zeker. Vanwege deze groei is het kerkgebouw in 1988 grondig verbouwd. Na deze verbouwing biedt het kerkgebouw plaats aan maximaal 435 personen. De inrichting van het gebouw kenmerkt zich door soberheid en eenvoud.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Christelijk Gereformeerde Kerk. Benedenzaal gevel (XIXa) met deuren waarin spoelpanelen. Bovendeel gevel neo-gotisch, gedateerd 1863.

Orgel

Het orgel is gebouwd door firma B. Koch in 1977.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 15 februari 2011.

De christelijke gereformeerde kerk in Elburg heeft plannen om een nieuwe kerk te bouwen aan de Molenweg. Vorige week is de commissie algemene bestuurszaken van de gemeente akkoord gegaan met de plannen. Volgens T.A. Cornet, voorzitter van de beheerscommissie van de kerk, kampt het huidige kerkgebouw aan de Beekstraat in het centrum van Elburg al lange tijd met bereikbaarheidsproblemen. Elburg, een oud vestingstadje, is zeer toeristisch. Niet alleen zitten op zondag de terrasjes vol en is de kerk moeilijk bereikbaar voor auto’s, het gebeurt ook dat, vanwege festiviteiten, begrafenissen en huwelijken niet vanuit de kerk kunnen plaatsvinden. Hier komt nog bij dat de zaalruimte voor activiteiten te klein is en er geen ruimte is om uit te breiden. Een gemeentelid, een tuinder, heeft een stuk grond te koop aangeboden aan de Molenweg, aan de rand van een wijk die kort na de oorlog in Elburg is gebouwd. Voor de bouw van de kerk op die plaats is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De raadscommissie algemene bestuurszaken heeft vorige week ingestemd met de bouw van de kerk en een nieuwe pastorie. Het nieuwe kerkgebouw, met voldoende parkeerplaatsen, moet ongeveer 400 zitplaatsen gaan tellen, iets meer dan het huidige. Een schuifwand zal het bovendien mogelijk maken om het aantal zitplaatsen uit te breiden en er komt voldoende zaalruimte voor verenigingen. Cornet verwacht dat het bouwplan, waarmee een commissie druk bezig is, binnen afzienbare tijd aan de kerkelijke gemeente –die nog toestemming moet geven– gepresenteerd kan worden.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Op de foto's is achtereenvolgens het kerkgebouw voor de verbouwing van 1988, het kerkgebouw tijdens de verbouwing, het kerkgebouw na de verbouwing en de tekst op de gevel te zien. Op de laatste foto's (vanaf de foto met de geveltekst) ziet u het kerkgebouw nagenoeg zoals het nu is.