Handelingen

Dordrecht, Markettenweg 10 - Nathanaël: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

k (correctie)
 
Regel 50: Regel 50:


==Geschiedenis==
==Geschiedenis==
Gemeente ontstaan uit leden van de Chr. Geref. kerk met haar toenmalige predikant in 1977. In de eerste tijd hield de gemeente diensten in de aula  van het Christelijk Lyceum aan de Bankastraat. In het voorjaar van 1978 kocht de gemeente een stuk bouwgrond van de burgerlijke gemeente in het centrum van Dordrecht. Op 30 november 1979 werd de eerste paal geslagen voor dit kerkgebouw. En op 3 december 1980 kon het kerkgebouw in gebruik worden genomen.
Gemeente ontstaan uit leden van de Christelijk Gereformeerde kerk met haar toenmalige predikant in 1977. In de eerste tijd hield de gemeente diensten in de aula  van het Christelijk Lyceum aan de Bankastraat. In het voorjaar van 1978 kocht de gemeente een stuk bouwgrond van de burgerlijke gemeente in het centrum van Dordrecht. Op 30 november 1979 werd de eerste paal geslagen voor dit kerkgebouw. En op 3 december 1980 kon het kerkgebouw in gebruik worden genomen.


==In de media==
==In de media==

Huidige versie van 17 mei 2024 om 16:11


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nathanaël
Genootschap: Oud Geref. Gemeenten in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Dordrecht
Plaats: Dordrecht
Adres: Markettenweg 10
Postcode: 3314JE
Sonneveld-Index: 01781
Jaar ingebruikname: 1980
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Gemeente ontstaan uit leden van de Christelijk Gereformeerde kerk met haar toenmalige predikant in 1977. In de eerste tijd hield de gemeente diensten in de aula van het Christelijk Lyceum aan de Bankastraat. In het voorjaar van 1978 kocht de gemeente een stuk bouwgrond van de burgerlijke gemeente in het centrum van Dordrecht. Op 30 november 1979 werd de eerste paal geslagen voor dit kerkgebouw. En op 3 december 1980 kon het kerkgebouw in gebruik worden genomen.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad d.d. 3-05-1977
Ds. Pronk hield kerkdiensten in Chr. Lyceum

DORDRECHT - Ds. M. Pronk, tot voor een week predikant van de Chr. Geref. kerk te Dordrecht, die zich aan de Chr. Geref. Kerken onttrokken heeft, hield zondag een tweetal kerkdiensten in de aula van het Chr. Lyceum te Dordrecht. Het aantal aanwezigen in iedere dienst wordt geschat op ongeveer 400. Een viertal kerkenraadsleden, twee ouderlingen en twee diakenen, zijn ds. Pronk in zijn besluit gevolgd. Men beraadt zich nog over de te nemen stappen om zich bij een ander kerkverband aan te sluiten. In de Chr. Geref. kerk van Dordrecht Centrum ging voor ds. N. de Jong, de 78-jarige emeritus predikant te Driebergen. Naar het er momenteel uitziet hebben zich ongeveer 125 leden, incl. de doopleden, achter ds. Pronk geschaard, aldus informatie van de scriba van de Chr. Geref. kerk van Dordrecht Centrum.

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d, 21-05-1977
Ds. M. Pronk treedt toe tot Oud Geref. Gem. in Ned.

DORDRECHT — Ds. M. Pronk, tot voor kort predikant van de Chr. Geref. kerk van Dordrecht Centrum, heeft zich met zijn huidige gemeente gewend tot de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland met een verzoek tot aansluiting bij dit kerkverband. Op de synodevergadering van deze gemeenten, welke vorige week woensdag te Ede is gehouden, werden hierover reeds mededelingen verstrekt door ds. C. Smits, predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente te Giessendam, bij welke gemeente verzoek tot toelating was binnengekomen. De synodale commissie heeft in haar vergadering van 16 mei te Ede op het verzoek van ds. Pronk en zijn gemeente tot toetreding in gunstige zin beslist.

  • Uit RD 3-04-1980
Eerste Steen kerk Oud-Geref. Gem. Dordrecht

DORDRECHT — Gistermiddag werd aan de Markettenweg de eerste steen gelegd voor het nieuwe kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente (in Ned.) te Dordrecht. De plaatselijke predikant, ds. M. Pronk, verrichtte de officiële handeling waarbij hij tevens de naam van het bedehuis onthulde: ,,Nathanaël-kerk". Deze naam staat gegraveerd op de ingemetselde steen bij de ingang van de kerk. Naar aanleiding van de steenlegging sprak ds. Pronk een kort woord uit Joh. 1: 46-52. In dit Bijbelgedeelte wordt dé geschiedenis verhaald van Nathanaël, waaraan de naam van het kerkgebouw is ontleend. In zijn toespraak' stond de Dordtse predikant allereerst stil bij 't verband van de tekst, waarin sprake is van 'n drieërlei „vinden". „De Heere moge geven dat dit drieërlei,.vinden" in dit kerkgebouw zal worden ervaren. Als dat niet gebeurt, is al deze arbeid tevergeefs geweest", aldus ds. Pronk. Vervolgens stond de predikant stil bij de naam: Nathanaël. Deze naam betekent,,Godsgeschenk". In dit verband wees ds. Pronk op ,,Christus als het genadegeschenk Gods Zelf'. Het was de wens van ds. Pronk dat de gemeente van Dordrecht ,,dit nieuwe kerkgebouw als een Godsgeschenk mocht ervaren, maar ook dat een ieder persoonlijk de genadegift Gods in Christus Jezus zielsbevindelijk mocht leren kennen". Nadat ds. Pronk nog had laten zingen Psalm 84 : 1 sloot hij deze bijeenkomst met gebed. Het nieuwe bedehuis hoopt men medio oktober in gebruik te kunnen nemen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur