Handelingen

De Blesse, Steenwijkseweg 66 - Hervormde Kapel

Uit Reliwiki

Versie door Pa3ems (Overleg | bijdragen) op 5 jul 2012 om 15:52 (aangevuld)


Algemene gegevens
Genootschap : NH Evangelisatie
Gemeente : Weststellingwerf
Plaats : De Blesse
Adres : Steenwijkseweg 66
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname : 1880
Huidige bestemming : Opslag
Naam kerk :
Architect :
Monument-status :
Inventarisatienummer : 08821


opname 1961 © AvD.

Geschiedenis

Kapel. Tot de inventaris behoort een harmonium voor de begeleiding van de gemeentezang. Sinds 2009 buiten gebruik.

In de media

Uit: Fiesch Dagblad , september 2009

Hervormde kapel De Blesse was laatste der Mohikanen

Evangelisatie in De Blesse (1897-2009)

Kortgeleden berichtte deze krant over de sluiting van de hervormde kapel in De Blesse. Daarmee is in deze streek van Fryslân een stukje kerkgeschiedenis afgesloten, want Evangelisatievereniging te De Blesse was de laatste der Mohikanen, aldus ds. Teije T. Osinga uit Oudemirdum.

Sinds 1855 was in Nederland de wettelijke mogelijkheid geschapen om verenigingen op te richten. Daarvan werd ook dankbaar gebruik gemaakt door veel mensen die wensten te evangeliseren. In de Friese zuidoosthoek is het sinds 1895 vooral de Vereeniging tot Evangelisatie binnen de Classis Heerenveen geweest die mensen plaatselijk stimuleerde om een evangelisatievereniging te stichten. Zo kwam het dat officieel op 28 januari 1897 de Evangelisatie-Vereeniging te Peperga en Blesdijke werd opgericht, nu dus 112 jaar geleden. Vrijwel meteen werd de vereniging, die kortweg meestal ‘evangelisatie’ werd genoemd, lid van de Bond voor Evangelisatiën in en ten bate van de Nederlands(ch)e Hervormde Kerk. In de jaren zestig van de vorige eeuw is door een brand de hele geschiedenis van de vereniging zoekgeraakt. Toch is er over de deze vereniging nog wel iets te zeggen. Zo wordt bijvoorbeeld in het boekje Een werk Gods van tien jaren uit 1905 verteld dat de stichting van de evangelisatiepost te Peperga-Blesdijke op 27 april 1896 een van de eerste besluiten is van het bestuur van de classicale evangelisatievereniging. In het najaar van dat jaar werd B. Kooyman van Wijnjeterp (tegenwoordig Wijnjewoude) door deze classicale vereniging benoemd tot evangelist. Hij wordt in november 1896 ‘te Blesse (gelegen tusschen Peperga en Blesdijke)’ ingewijd. De eerste bijeenkomsten worden gehouden in het huis van de evangelist. Toen echter de huiskamer te klein bleek voor het aantal bezoekers werd voor de godsdienstoefeningen een vervallen schilderswerkplaats gehuurd. Maar ook dat was maar een tijdelijke oplossing. Hoewel er geen geld was, werd desondanks door de classicale vereniging besloten voor de post een eigen evangelisatielokaal te laten bouwen. En zie ‘geheel onverwachts kwam er hulp opdagen. De Christelijke Jongelings Vereeniging te Oldemarkt had indertijd gekollekteerd voor een lokaal voor Evangelisatie, Zondagschool enzovoorts te Blesdijke. Zij had het tot 400 gulden gebracht.’ Dat bedrag werd nu ter beschikking gesteld voor de evangelisatieactiviteiten in De Blesse. Dertien evangelisten

Van 1896 tot 1967 hebben zo’n dertien evangelisten de vereniging gediend. Van 1923 tot 1947 was dat in samenwerking met de evangelisatievereniging te Noordwolde. Sinds februari 1898 was R. Bijkerk, die als godsdienstonderwijzer was overgekomen uit Giethoorn, als evangelist van de vereniging actief. In zijn periode telde de vereniging 23 leden en twee begunstigers. Een paar weken na zijn aanstelling richtte evangelist Bijkerk een meisjesvereniging op die meteen al achttien leden telde. Verder meldde het derde jaarverslag van de classicale vereniging te Heerenveen dat er 45 kledingstukken voor de armen waren gemaakt. Naast de meisjesvereniging werden door de enthousiaste evangelist ook nog een zondagsschool, een jongelingsvereniging en een jongedochtersvereniging in het leven geroepen. Bovendien had hij maar liefst vijftig catechisanten onder zijn gehoor. Het is overigens met broeder Bijkerk in de Blesse niet goed afgelopen. In 1910 bleek het volgens een verslag ‘onmogelijk de Evangelist te handhaven, die dan ook tegen begin Juli van dit jaar ontslag heeft aangevraagd’. Overigens had de vereniging ook zogenaamde hulpverenigingen voor volwassenen. Volgens melding in de Stellingwerf van donderdag 17 oktober 1963 kende de evangelisatie een gemengde zangvereniging met als naam Looft den Heer die in de jaren zestig alweer ter ziele was gegaan, en een vrouwenvereniging Bidt en Werkt. Armoede

De betekenis van de kapel in De Blesse is vooral gelegen in de nauwe verbondenheid die er was tussen de evangelisten en de plaatselijke bevolking. En dat in een streek waar de armoede onder met name de arbeidersbevolking vaak groot was. Met de sluiting van de kapel in De Blesse wordt opnieuw een stukje kerkgeschiedenis van ruim honderd jaar in deze streek van Fryslân afgesloten. (Ds. Teije T. Osinga is predikant van de Protestantse Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel)

Afbeeldingen

Exterieur


Interieur