Handelingen

Coevorden, Wilhelminasingel 2 - Willibrordus

Uit Reliwiki

Versie door JvN (Overleg | bijdragen) op 23 jun 2020 om 10:33 (JvN heeft de pagina Coevorden, Wilhelminasingel 2 - Sint Willibrorduskerk hernoemd naar Coevorden, Wilhelminasingel 2 - Willibrordus zonder een doorverwijzing achter te laten)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Willibrordus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Drenthe
Gemeente: Coevorden
Plaats: Coevorden
Adres: Wilhelminasingel 2
Postcode: 7741HK
Inventarisatienummer: 13873
Jaar ingebruikname: 1914
Architect: Wolter te Riele (1867 - 1937)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 468607

Geschiedenis

Belangrijke kerk met toren, in neogotische vormen, naar ontwerp van W. te Riele Gzn. .

Monumentomschrijving Rijksdienst

De Rooms-Katholieke St. Willibrorduskerk is gebouwd in 1913-1914 naar ontwerp van Wolter te Riele (1867 - 1937) uit Deventer en uitgevoerd door aannemer A. de Boer uit Coevorden. Het gebouw is opgetrokken in een eenvoudige neogotische stijl. De in 1925 door de Fa. Cuypers uit Roermond aangebrachte interieurbeschilderingen zijn verdwenen. Het interieur valt niet onder de bescherming.

Omschrijving

In baksteen opgetrokken neogotische kerk met asymmetrisch geplaatste toren. De samengestelde kapvorm is met leien gedekt. Middenschip met lichtbeuk; zijbeuken met steunberen en spitsboogvensters; octogonaal doopkapel met tentdak; absis met spitsboogvensters met glas-in-lood ramen vervaardigd door F. Nicolas & Zn (Roermond; sacristie. De asymmetrische voorgevel heeft een diepliggend portaal met archivolten en penant; enkele en dubbele houten deuren met zwaar siergeheng; aanleunend trappenhuis met in blinde nissen opgenomen vensters; diverse spitsboogvensters en markante toren met ingesnoerde spits en naald. Detaillering onder meer met siermetselwerk en profielsteen.

Waardering

De St. Willibrordkerk is van cultuurhistorisch belang vanwege de kerkelijke ontwikkeling van Coevorden. De sobere vormgeving is te beschouwen als waardevolle representant van de jongere Neogotische kerkgebouwen in Drenthe. Stedebouwkundig is de kerk als beeldbepalend element van belang voor het aanzien van de stad.

Gebouwomschrijving SKKN

In 1786 kregen de katholieken in Coevorden toestemming een kerk in de stad te vestigen. Voor die tijd waren de katholieken, meest soldaten uit de kazernering, aangewezen op het Duitse Laar of Bentheim. De eerste pastoor kreeg men het jaar daarop, Everardus Raets. Op 13 juni 1790 kon het onversierde kerkje, gewijd aan OLV, in gebruik worden genomen. Toen in 1795 de post van pastoor onvervuld bleef, kwamen vanaf voorjaar 1796 Franciscaanse pastoors naar Coevorden. Overigens stelt Van der Aa de datum van de eerste steenlegging van het kerkje op 18 mei 1796! In 1818 werd het kerkje verbouwd en vergroot (volgens Van der Aa in 1816). Toen werd ook Willibrordus de nieuwe patroonheilige. Met de financiering was het blijkbaar niet voorspoedig gegaan, aangezien in 1824 faillissement dreigde. Dankzij een bedelactie kwam men uit de geldzorgen, en er werd zelfs een luidklok aangeschaft. Een tweede verbouwing en vergroting van de kerk vond plaats in 1858. Tot nieuwbouw kwam men uiteindelijk in 1913, toen op 29 juli onder architectuur van Wolter te Riele (1867 - 1937) uit Deventer en aanneming van A. de Boer uit Coevorden de eerste steen gelegd kon worden. Op 16 mei 1914 kon het gebouw in gebruik worden genomen. Het oude kerkgebouw diende tot en met 1919 als onderkomen voor Belgische, Franse: en Oostenrijkse vluchtingen, en werd het jaar daarop in gebruik genomen als verenigingsgebouw. In 1933 werd een nieuw verenigingslokaal gebouwd, zodat de oude kerk kon worden gesloopt. Het volgend jaar werd de Te Riele-kerk gerestaureerd. Een tweede 'restauratie' vond in 1962 plaats, waarbij onder meer de oude schilderingen werden weggewerkt en de oude preekstoel, het altaar, de communiebank en de beelden werden verwijderd. Een verdere restauratie werd in 1982-83 uitgevoerd.

Orgel

Het orgel is oorspronkelijk gebouwd door J. Winkels in 1896. Firma Vermeulen voerde in 1962 een grondige verbouwing uit. Het orgel kreeg een nieuwe orgelkas en de tractuur werd electro-pneumatisch.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur