Handelingen

Bussum, Iepenlaan 6 - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Gereformeerde Kerken in Nederland
Gemeente : Bussum
Plaats : Bussum
Adres : Iepenlaan 6
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1891
Huidige bestemming: buiten gebruik
Naam kerk : Geref., later Chr. Geref. Kerk
Architect :
Monument-status:
Geschiedenis
Voormalige Gereformeerde Kerk. Uitgebreid in 1905 en 1911. Buiten gebruik in 1926, vermoedelijk i.v.m. de ingebruikame van de nieuwe, veel grotere Gereformeerde Wilhelminakerk. Vanaf 1929 in gebruik als Christelijke Geref. Kerk.
De CGK van Bussum is begonnen als station van Amsterdam. Institutie vond plaats op 14 november 1904. Kerkdiensten werden gehouden in Ons Huis aan de Laarderweg. Al op woensdag 20 september 1905 werd een eigen nieuwe kerk in gebruik genomen aan de Nieuwe Englaan. Die staat er nog maar is via de GK in Hersteld Verband in 1929 en NH Johanneskerk in 1946 denksportcentrum geworden in 1977. Toen deze kerk aan de Nieuwe Englaan te klein werd verhuisde men september 1929 naar GK kerk aan de Iepenlaan. Deze is in 1892 gebouwd en in 1906 vergroot. Toen men in 1929 de GK Wilhelminakerk bouwde werd het kerkje aan de Iepenlaan verkocht aan de CGK. Die gebruikten het gebouw tot 31 december 2003. Toen werd de CGK van Bussum opgeheven en voegde men zich bij de kerk van Huizen. Opvallend is dat juist Bussum de moederkerk is van de kerken van Naarden en Huizen. Nu gaat "moeder" naar één van haar "dochters". In de CGK kerk stond een Blank-orgel dat 9 april 1963 in gebruik was genomen. Nu de kerk is gesloten is het orgel verkocht aan de GKV van Ermelo. Er waren plannen in de gesloten kerk appartementen te bouwen voor verstandelijk gehandicapten. Dat is niet doorgegaan. De kerk is september 2006 gekocht door de Van Berkel Groep (schoonmaakbranche). Die wil de kerk terugrestaureren en in oude glorie herstellen. Het laatste bericht is dat de kerk is doorverkocht aan een kunstenaar die er zijn atelier van maakt. (Bron: Contactbrief voor Kerkenverzamelaars no 51-04/54-05/57-07/58-07)