Handelingen

Bussum, Brinklaan 117 - Vitus: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Regel 93: Regel 93:
  
 
Toren 1895-1896, architect Jos. Cuypers. Deze toren is naderhand nog wat van vorm, met name bovendeel, veranderd. Buiten gebruik als R.K. kerk 1982. Door brand tijdens leegstand beschadigd 1988, waarbij o.a. het orgel verloren is gegaan. Na jarenlange discussies en acties is deze kerk "gerestaureerd" en van binnen verbouwd tot appartementen 2002-2003. Dit is een interessant voorbeeld van de afweging tussen sloop, van een (al ruim eerder tot Rijksmonument benoemd) kerkgebouw, en herbestemming.     
 
Toren 1895-1896, architect Jos. Cuypers. Deze toren is naderhand nog wat van vorm, met name bovendeel, veranderd. Buiten gebruik als R.K. kerk 1982. Door brand tijdens leegstand beschadigd 1988, waarbij o.a. het orgel verloren is gegaan. Na jarenlange discussies en acties is deze kerk "gerestaureerd" en van binnen verbouwd tot appartementen 2002-2003. Dit is een interessant voorbeeld van de afweging tussen sloop, van een (al ruim eerder tot Rijksmonument benoemd) kerkgebouw, en herbestemming.     
 +
 +
::In de jaren ’80 van de vorige eeuw besloot het parochiebestuur om de H. Hartkerk en de St Vituskerk te sluiten. De Mariakerk zou de functie van “citykerk” krijgen. Ook de Josephkerk wordt gehandhaafd. De St Vituskerk, gebouwd tussen 1893 en 1898, werd in 1982 al gesloten. Toen zijn er waardevolle spullen uitgehaald en opgeslagen. In 1988 woedde er echter een brand in de kerk, waarbij het orgel verloren ging. De waardevolle spullen zijn inmiddels verkocht aan andere kerken en in 1992 is een projectontwikkelaar begonnen met de verbouw van de kerk tot appartementen. Die zijn in 2003 opgeleverd.  (Bron: Contactbrief voor Kerkenverzamelaars no 47-02/56-06)
  
 
St. Vitus. 1883-1884, door P.J.H.Cuypers. Toren 1896 uitgevoerd door J.Th.J. Cuypers. Neogotische basiliek zonder transept, met eenbeukig koor en schoorbogen, geinspireerd op de Broederenkerk te Zutphen en belangrijk specimen uit Cuijpers tweede periode. Toren naar het voorbeeld van de 16de eeuwse toren van de Herv. Kerk Eemnes-Buiten.
 
St. Vitus. 1883-1884, door P.J.H.Cuypers. Toren 1896 uitgevoerd door J.Th.J. Cuypers. Neogotische basiliek zonder transept, met eenbeukig koor en schoorbogen, geinspireerd op de Broederenkerk te Zutphen en belangrijk specimen uit Cuijpers tweede periode. Toren naar het voorbeeld van de 16de eeuwse toren van de Herv. Kerk Eemnes-Buiten.

Versie van 22 nov 2010 om 16:43


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Bussum
Plaats : Bussum
Adres : Brinklaan
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1844
Huidige bestemming: gesloopt
Naam kerk : Vitus
Architect :
Monument-status:
Inventarisatienummer: 05225


Geschiedenis

Was schuurkerkje uit 18de eeuw, tot 1884.Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Bussum
Plaats : Bussum
Adres : Brinklaan 117
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1884
Huidige bestemming: appartementen
Naam kerk : Vitus
Architect : Cuypers, P.J.H.
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 00446


Geschiedenis

Toren 1895-1896, architect Jos. Cuypers. Deze toren is naderhand nog wat van vorm, met name bovendeel, veranderd. Buiten gebruik als R.K. kerk 1982. Door brand tijdens leegstand beschadigd 1988, waarbij o.a. het orgel verloren is gegaan. Na jarenlange discussies en acties is deze kerk "gerestaureerd" en van binnen verbouwd tot appartementen 2002-2003. Dit is een interessant voorbeeld van de afweging tussen sloop, van een (al ruim eerder tot Rijksmonument benoemd) kerkgebouw, en herbestemming.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw besloot het parochiebestuur om de H. Hartkerk en de St Vituskerk te sluiten. De Mariakerk zou de functie van “citykerk” krijgen. Ook de Josephkerk wordt gehandhaafd. De St Vituskerk, gebouwd tussen 1893 en 1898, werd in 1982 al gesloten. Toen zijn er waardevolle spullen uitgehaald en opgeslagen. In 1988 woedde er echter een brand in de kerk, waarbij het orgel verloren ging. De waardevolle spullen zijn inmiddels verkocht aan andere kerken en in 1992 is een projectontwikkelaar begonnen met de verbouw van de kerk tot appartementen. Die zijn in 2003 opgeleverd. (Bron: Contactbrief voor Kerkenverzamelaars no 47-02/56-06)

St. Vitus. 1883-1884, door P.J.H.Cuypers. Toren 1896 uitgevoerd door J.Th.J. Cuypers. Neogotische basiliek zonder transept, met eenbeukig koor en schoorbogen, geinspireerd op de Broederenkerk te Zutphen en belangrijk specimen uit Cuijpers tweede periode. Toren naar het voorbeeld van de 16de eeuwse toren van de Herv. Kerk Eemnes-Buiten.

Uit Het Vaderland, 17 Juni 1929.

NIEUW ORGEL IN DE ST. VITUSKERK.

Het nieuwe orgel in de St. Vituskerk, dat door de firma T.Jos.H. Vermeulen te Alkmaar werd geleverd en waarvoor de heer Jan Nieland zijn technische adviezen heeft verstrekt, werd Zondagmorgen door den pastoor der parochie, den Z.Eerw. heer E. Beumer plechtig ingewijd met assistentie der Weleerw. heeren kapelaan Koelman en kapelaan van Rossum als diaken en subdiaken. Na het Evangelie schetste pastoor Beumer op treffende wijze, hoe vooral bij den eeredienst van God de mensch behoefte heeft aan de taal der muziek. Gods woord heeft zich voor den openbaren eeredienst willen bedienen. Het orgel, aldus de gewijde redenaar, is 'n erkend kerkelijk muziekinstrument bij uitnemendheid. Het vereenigt in zich alle instrumenten. Er is dan ook geen instrument, dat het orgel kan evenaren. Het beschikt over ontelbare schakeeringen en representeert 'n vol orkest. Het mist echter de wereldlijke kenmerken van het orkest en daarom is het zoo uitnemend voor de kerk geschikt. Verder zette spr. in den breede uiteen, dat het orgel bij de godsdienstoefeningen niet mag domineeren en daarom heeft de kerk voor het gebruik van het orgel vaste regels gesteld. Wijders verklaarde spr. hoe het orgel een beeld der schepping is, alle geluiden nabootst en de klanken van het hart vertolkt. Moge, aldus eindigde pastoor Beumer, ook dit orgel medewerken tot de glorie van God, tot dank aan den Schepper. Een groot auditorium volgde des middags te half vier met stille aandacht de bespeling van het nieuwe orgel door den heer P.J. Schnebbelie, directeur-organist der St. Vituskerk, en door den heer Jan Nieland, organist van het Concertgebouw te Amsterdam, terwijl de heer Jan Nelissen (bariton) uit Bloemendaal enkele liederen zong.


Afbeeldingen

Exterieur


Interieur