Handelingen

Borculo, Steenstraat 26 - O.L. Vrouw ten Hemelopneming

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Berkelland
Plaats: Borculo
Adres: Steenstraat 26
Postcode: 7271BP
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1883
Architect: Tepe, W.V.A.
Huidige bestemming: Kerk
Monument status: gemeentelijk monument

Geschiedenis

Neogotische kerk met toren. Geconsacreerd 1883. Verving een vroegere schuurkerk. Door de cycloon van 1925 beschadigd, vervolgens hersteld.

Eenvoudige, driebeukige neogotische pseudobasiliek met westtoren. Stilistische overeenkomsten met de door Tepe ontworpen St. Vituskerk in Winschoten en St. Clemenskerk in Steenwijk uit dezelfde tijd; alle drie ontwerpen tonen invloed van de late Nederrijnse en Westfaalse gotiek. Gepleisterd interieur, voorzien van ronde pijlers en kruisribgewelven. Bij de liturgische vernieuwingen van de jaren 1960 versoberd.

Voorgaande gebouwen

Borculo,_Steenstraat_-_O.L._Vrouw_ten_Hemelopneming_(1844_-_1879)

In de media

Uit Het Centrum, 29 October 1925.

Naar wij vernemen zal de R.K. Kerk te Borculo a.s. Zondag 1 November weer in gebruik genomen worden, dank zij de voorspoedige voortgang van de restauratie-werkzaamheden. Dit bericht, door Pastoor Kroot aan de Katholieken medegedeeld, werd met groote vreugde begroet, want sinds de ramp werd de kapel van het Leogesticht als kerk voor de parochie Borculo gebruikt, wat gezien de groote afstand waarop het gesticht van Borculo verwijderd is, een groot ongerief was, ofschoon de gastvrijheid van de Directie van het Gesticht allen lof verdient.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur