Handelingen

Blokzijl, Brouwerstraat 11 - Grote Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote Kerk
Genootschap: PKN Nederlands Hervormd
Provincie: Overijssel
Gemeente: Steenwijkerland
Plaats: Blokzijl
Adres: Brouwerstraat 11
Postcode: 8356DV
Sonneveld-index: 09904
Jaar ingebruikname: 1609
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 10448

Geschiedenis

Historische stadskerk met toren.

Deze kerk behoort tot de eerste kerken in Nederland, die voor de protestantse eredienst werden gebouwd. In 1609 werd de eerste steen gelegd en in 1613 was het kerkgebouw in zijn eerste vorm klaar. De eerste kerk was een eenvoudig zaalkerkje. In 1643 was de kerk te klein geworden en er volgden uitbreidingen in 1643 (zuidzijde), 1650 (westzijde) en in 1662 de oostzijde. Door deze laatste vergroting kreeg de kerk de vorm van een Grieks kruis. Tot de inventaris behoren een eiken preekstoel en banken, die in 1663 werden geplaatst toen de laatste uitbreiding van de kerk klaar was.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kruiskerk, die ontstaan is door diverse verbouwingen in de loop van de 17e eeuw uit een in 1609 gesticht zaalkerkje. Tot de inventaris behoren een eiken preekstoel en banken (1663). Orgel met Hoofdwerk, Nevenwerk en vrij Pedaal, in 1901 gemaakt door Bakker en Timmenga. In klokkenstoel een gelui van twee klokken, waarvan een gegoten door F. Simon, 1634, diam. 82 cm en een gegoten door J.N. Derck, 1768, diam. 52 cm. In de kerk een wijzerplaat met daarboven een klein (luid)klokje met slaghamer, 1860. Mechanisch torenuurwerk Gebr. van Bergen, Midwolda, 1918, is buiten gebruik gesteld.

Orgel

Het orgel werd gebouwd en geplaatst in 1902 door de firma Bakker en Timmenga uit Leeuwarden. Dit orgel werd toen in de oostelijke uitbouw geplaatst. Orgel met Hoofdwerk, Nevenwerk en vrij Pedaal.

Klok

Boven de deur naar de toren hangt een klok met een kleurig versierde wijzerplaat. De klok heeft maar één wijzer, die de uren aangeeft. Lange tijd was de beschildering en het jaartal 1745 onder een verflaag verborgen. Tijdens de laatste restauratie is de klok zo getrouw mogelijk hersteld. Onder deklok een mooi handschrift van Mr. Adriaan Stellingwerf. Deze Stellingwerf was onderwijzer maar had ook kerkelijke taken.

Scheepsmodel

Het scheepmodel uit 1677 werd in het voorjaar van 1999, na de restauratie, opgehangen. Volgens de overlevering bezat de kerk vroeger een zilveren scheepje, een geschenk van het Grootschippersgilde. Dit zilveren scheepje zou in 1672 zijn geroofd door soldaten van de Bisschop van Münster, die Blokzijl toen enkele maanden bezet hielden Het Grootschippersgilde liet toen dit houten model maken ter vervanging van het oude zilveren scheepje. Het houten model is in 1970 gerestaureerd door de heer W. Bakker.

Gedenksteen

In de rechterhoek van de kerk zit een gedenksteen in de muur, ter nagedachtenis aan Taco Kuiper, doopsgezind predikant, die rond 1810 het plaatselijke ziekenfonds heeft opgericht.

(Bron: De Grote kerk van Blokzijl (folder)

In de media

  • Uit Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 17 Juli 1943.

Blokzijl. Het orgel van het kerkgebouw der Ned Herv. Gemeente, is na een grondige restauratie, weer in gebruik gesteld,

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Interieur anno 2011
Interieur anno 2015