Handelingen

Blauwhuis, Vitusdyk 27 - Vitus (1785-1868)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Súdwest Fryslân
Plaats : Blauwhuis
Adres : Vitusdijk
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname : 1651
Huidige bestemming : gesloopt
Naam kerk : Vitus
Architect :
Monument-status :
Inventarisatienummer : 19803


Geschiedenis

De kerk uit 1785, die later als bewaarschool in gebruik is genomen was schuilkerk tot 1869. In 1869 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen.

Afbeeldingen