Handelingen

Bitgum, Oude Berlikummerweg - Gereformeerde Kerk (1845 - 1892)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Gereformeerde Kerken in Nederland
Gemeente : Menaldumadeel
Plaats : Beetgum
Adres : Oude Berlikummerweg
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname : 1845
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk :
Architect :
Monument-status :
Inventarisatienummer: 18329

Geschiedenis

Buiten gebruik 1892, toen verplaatst naar Beetgumermolen.