Handelingen

Barendrecht, Kerkweg 1 - Bethelkerk

Uit Reliwiki

Versie door Pa3ems (Overleg | bijdragen) op 8 dec 2019 om 02:31 (kaart hersteld)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bethelkerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Barendrecht
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Barendrecht
Plaats: Barendrecht
Adres: Kerkweg 1
Postcode: 2992SE
Inventarisatienummer: 01558
Jaar ingebruikname: 1925
Architect: Lengkeek Wzn, A.C., Rotterdam
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk. Grote, beeldbepalende, kerk, met toren, in het centrum van Barendrecht.

  • 2017 Dit kerkgebouw staat te koop. In principe blijft het nog wel tot 2025 in gebruik als kerk van de PKN.

Nadere beschrijving

Kruiskerk met expressionistische details en toren in binnenhoek, gebouwd in 1924-1925 naar een ontwerp van A.C. Lengkeek. Inwendig gemoderniseerd. Glas-in-lood vensters uit de bouwtijd. Orgel met twee manualen en vrij pedaal, in 1912 door de firma Gebr. Franssen (Roermond) gebouwd voor de kerk van de H. Antonius Abt te Scheveningen. In 1925 in Barendrecht geplaatst en in 1948 door Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam) gewijzigd.

In de media

Uit; Rijnmond.nl 23 februari 2014

De Protestantse Gemeente Barendrecht moet de grote Bethelkerk aan de Schaatsbaan verkopen. Dat concludeert een werkgroep, die onderzoek deed naar de toekomst van de verschillende kerken in de gemeente. De verkoop van een kerkgebouw lijkt noodzakelijk. De Barendrechtse protestanten kampen met teruglopende inkomsten. Ook krimpt het aantal leden. Bovendien is er voor 2014 een tekort op de begroting, waarschuwt de werkgroep Kerkelijke Gebouwen

  • Uit: Algemeen Dagblad editie Rotterdam 04-02-2017

Kerken Barendrecht in de verkoop

BARENDRECHT-De Protestantse Gemeente Barendrecht zet twee kerken in de verkoop. Het gaat om de monumentale Bethelkerk in het centrum en de Triomfatorkerk aan de Binnenlandse Baan. Met de verkoop (per 1 januari 2018) moet de gemeente kosten zien te besparen. Voorzitter Kees Silvis van de Algemene Kerkenraad wil niet zeggen op welke opbrengst wordt gerekend. Net als de andere kerken kampt de Protestantse Gemeente met een terugloop in leden. Op dit moment zijn er volgens Silvis nog 5.000 leden. Voor de Triomfatorkerk hebben zich al drie gegadigden gemeld., waaronder een andere kerkgenootschap. De Bethelkerk zal lastiger te verkopen zijn, verwacht Silvis. Komende maandag praten de leden over de verkoopplannen. Later in februari moeten daarover knopen worden doorgehakt. Aanvankelijk werd nog gedacht dat de verkoop van een van de twee kerken voldoende zou zijn.

  • Uit: Algemeen Dagblad editie Rotterdam 07-07-2017

Bestuur Bethelkerk niet in beroep tegen vonnis

BARENDRECHT - De Protestantse Gemeente gaat niet in beroep tegen de uitspraak van het regionale klachteninstituut van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) afdeling Zuid-Holland, die het plan voor de verkoop van de Bethelkerk heeft vernietigd. Dat gebeurde in een bezwarenprocedure, die door gemeenteleden was aangespannen. De Protestantse Gemeente had het beeldbepalende pand op de hoek van de 2e Barendrechtseweg met de Schaatsbaan met ingang van 1 januari 2018 in de verkoop willen zetten, maar is door de kerkkoepel teruggefloten. Volgens het geschillencollege ontbreekt een degelijke financiële onderbouwing voor het besluit en zijn de gemeenteleden daarin onvoldoende gekend. Voorzitter Kees Silvis van de Kerkenraad wil gisteren geen commentaar geven. "Het ligt nogal gevoelig", aldus de oud-wethouder. Hij verwees wel naar een persverklaring waarin het kerkbestuur aangeeft niet in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak. De leiding van de gemeente zegt daarin ook dat ze nog wel ruimte ziet in het vonnis. Duidelijk is in ieder geval dat de leden van de Protestantse Gemeente beter geïnformeerd moeten worden over de voortgang van de verkoop. Met het afstoten van monumentale Bethelkerk en de Triomfatorkerk hoopt de Protestantse Gemeente Barendrecht geld te kunnen besparen. Ze kampt met leegloop en tekorten. De Bethelkerk (van 1925) zal nog zeker tot 2025 in gebruik blijven, had Silvis al eerder laten weten. De andere kerk heeft 2020 als einddatum meegekregen.

  • Uit: Algemeen Dagblad editie Rotterdam 05-03-2018

Gaat de Bethelkerk verder als wijkgebouw?

De gemeenteraad van Barendrecht wil snel duidelijkheid over de toekomstplannen met de Bethelkerk. Het beeldbepalende gebouw in het centrum staat in de verkoop en gaat mogelijk onderdak bieden aan de gebruikers van het eventueel te slopen wijkgebouw ’t Trefpunt. Daarvoor is er wel een verbouwing van het kerkgebouw nodig van ruim 7 miljoen euro. De raad praat morgenavond over de plannen. Politieke partij EVB zal samen met de coalitiepartners CDA en SGP/ChristenUnie een amendement indienen waarin van wethouder Johan van Wolfswinkel meer inzicht in de voorstellen wordt gevraagd. ,,Wij vinden 7,1 miljoen euro een groot bedrag’’, zegt EVB-woordvoerder Marcel Hazebroek. ,,Bovendien is het nog maar de vraag of het daarbij zal blijven.’’ Immers, het bestuur van de kerk wil van Barendrecht een marktconforme prijs. Verbouwing ,,Van een symbolische overdracht voor 1 euro zal geen sprake zijn. De waarde van de grond is al 1 miljoen euro’’, geeft Peter Noordzij namens de kerkenraad aan. Verder wil de huidige Bethelkerkleiding dat het gebouw tot 2025 als kerk gebruikt kan worden en dat de gebruikers geen last zullen hebben van een verbouwing. ,,De wethouder heeft me verzekerd dat het goed komt. Dat gaan we natuurlijk op de voet volgen’’, aldus Noordzij. EVB-raadslid Hazebroek geeft aan dat de gemeenteraad eigenlijk drie mogelijkheden heeft. ,,Optie 1 is sloop van ’t Trefpunt, waarop de gebruikers verhuizen naar de Bethelkerk. Verder is nieuwbouw op de plek van het wijkgebouw mogelijk, zodat de asbest wordt gesaneerd. Of drie: de renovatie van ’t Trefpunt.’’ Hij wil vaart achter de plannen, maar erkent dat een nieuwe gemeenteraad het project verder zal uitvoeren. Akkoord In het voorstel aan de raad meldt de gemeente dat er 1 oktober een akkoord moet zijn met de Bethelkerk. Kerkbestuurder Noordzij geeft aan dat er ook nog andere kandidaatkopers voor het gebouw in beeld zijn.

  • Uit: Algemeen Dagblad editie Rotterdam 06-03-2018

Nog geen besluit over toekomst Bethelkerk

Het is nog niet duidelijk of de beeldbepalende Bethelkerk in hartje Barendrecht een wijkgebouw wordt. De gemeenteraad besloot vanavond een besluit over de toekomst van dat complex 't Trefpunt met minimaal drie maanden uit te stellen. De Bethelkerk, misschien wel het meest bekende gebouw van Barendrecht, hoeft voorlopig niet te wijken. Het historische pand, op de kruising van de Barendrechtsweg, Binnenlandse Baan en Schaatsbaan, is niet langer de eerste optie om de huurders van het mogelijk te slopen wijkgebouw 't Trefpunt op te vangen. De gemeenteraad van Barendrecht besloot vanavond de plannen die ze had met de twee gebouwen ingrijpend te wijzigen. Een meerderheid van de raad steunde een amendement van de coalitiepartijen EVB, CDA en SGP/ChristenUnie om aangaande 't Trefpunt alle mogelijkheden open te houden. Ook een renovatie van de voormalige Groen van Prinstererschool is daarbij nog een optie. Geen schijn van kans ,,Veel Barendrechters zijn gehecht aan de Bethelkerk en willen dit beeldbepalende pand behouden. Daarom had het als voorkeurslocatie voor vervanging van 't Trefpunt geen schijn van kans gehad, verwoordde CDA-raadslid Jilles van der Stoep de stemming. Hij stelde namens de collegepartijen dat er eerst een goede vergelijking moet komen tussen de drie mogelijke plannen voor het wijkgebouw. Dat kan zijn nieuwbouw van 't Trefpunt op de huidige plek aan de Dr. Kuyperstraat, een renovatie van het complex of toch een oog op de Bethelkerk, die kampt met leegloop en te koop is gezet. ,,Dit is een politiek compromis, legde Van der Stoep uit. ,,Een nieuwe raad zal straks een definitief besluit moeten nemen. De Bethelkerk verdient een kans als beeldbepalend en multifunctioneel gebouw. Een nieuwe wethouder zal volgens het amendement op 1 juni van dit jaar met een overzicht van de kosten moeten komen. Voor een nieuw onderzoek is 75.000 euro nodig, dat geld moet komen uit de voorjaarsnota 2019. De huidige wethouder Johan van Wolfswinkel (SGP/ChristenUnie) wees erop dat het allemaal draait om het huisvesten van maatschappelijke organisaties en de hoeveelheid geld die daarvoor wordt uitgetrokken. De bestuurder gaf aan dat de wens op 1 juni een uitgewerkt voorstel te hebben een lastig verhaal wordt. ,,Er kan dan hoogstens een schetsplan met kosten liggen. Oppositiepartij VVD sprak van laffe politiek en stemde tegen het amendement. Volgens raadslid Jan Jippes is het halen van de datum 1 juni onmogelijk. Hij pleitte voor nieuwbouw van 't Trefpunt op de huidige plek. Ook GroenLinks was tegen het voorstel, D66 gaf aan dat de optie Bethelkerk niet uitgewerkt hoeft te worden. De eventuele verbouwing van de Bethelkerk tot wijkgebouw zou 7,1 miljoen euro moeten kosten, volgens de raad een hoog bedrag. Verder is er nog geen akkoord met het kerkbestuur over de aankoop van het pand door de gemeente Barendrecht. Renovatie van 't Trefpunt, waar ook nog asbest uit moet worden gehaald, zou 5,6 miljoen gaan vergen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur