Handelingen

Ankeveen, Stichts End 57 - Ned. Herv. Kerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Ned. Hervormde kerk
Gemeente : Wijdemeren
Plaats : Ankeveen
Adres : Stichts End
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 16e eeuw
Huidige bestemming: gesloopt
Naam kerk : Ned. Herv. Kerk
Architect :
Monument-status: n.v.t.
Inventarisatienummer : 05074


Geschiedenis

Tot 1907, gesloopt voor nieuwbouw.Algemene gegevens
Genootschap : PKN Ned Hervormd
Gemeente : Wijdemeren
Plaats : Ankeveen
Adres : Stichts End 57
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1907
Huidige bestemming: buiten gebruik
Naam kerk : Ned. Herv. Kerk
Architect : Dillewijn, J. van
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 05075


opname 06-07-2004 © Leon Bok


Geschiedenis

Aan het Stichts Eind 57 is in 1907 op de plaats van een oude 16de eeuwse kerk een nieuwe NH kerk gebouwd. Die kerk is in 2006 gesloten voor de eredienst. Er is gevormd de Stichting Cultureel Centrum Ankeveen. Men heeft plannen de kerk volledig te gaan restaureren en te gaan exploiteren. Men wil in het gebouw toneel- en muziekuitvoeringen houden. Ook zijn tentoonstellingen en bijeenkomsten mogelijk. En misschien kan in de kerk ook worden getrouwd. Het orgel is verwijderd en wordt gerestaureerd. Daarna zal het eind november 2009 geplaatst worden in de protestantse (vm NH) kerk van Lage Vuursche. (Bron: Contactbrief Kerkenverzamelaars nr 58-07/58-09/62-09)

Gebouwomschrijving SKKN

De huidige kerk vervangt een laat-middeleeuws kerkje, dat evenwel al in 1835 was afgebroken, maar nog wel op een gravure van De Beijer uit 1749 te zien is. De 'waterstaatskerk' die de rest van de negentiende eeuw heeft gestaan lijkt op oude foto's bijzonder eenvoudig te zijn en zonder veel architextonische merites.De pastorie op ��n foto lijkt achttiende eeuws. De tegenwoordige kerk is gebouwd in 1907 (ofschoon Monumenten in Nederland 1911-12 noemt), naar ontwerpen van J. van Dillewijn. Ten tijde van de inventarisatie waren de diensten beeindigd en men wil de kerk in een stichting onderbrengen die hieraan een functie als dorpshuis zou moeten verlenen. De pastorie wordt verkocht.. Een deel van de objecten uit de kerk is reeds ondergebracht in andere kerkelijke gemeenten in de omgeving. Men zal gaan fuseren met de PKN in 's Graveland Zuidereinde, voorheen GKN.

Ankeveen – De in 1907 gebouwde NH kerk is in 2006 gesloten voor de eredienst. Misschien wordt het een cultureel centrum. Het orgel is verwijderd en wordt gerestaureerd. Daarna zal het eind november 2009 geplaatst worden in de protestantse (vm NH) kerk van Lage Vuursche. (62-09)

Afbeeldingen

Exterieur