Handelingen

Amsterdam, Postjesweg - Augustinus (De Star) (1932 - 1977)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Augustinus (Star)
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Postjesweg
Postcode:
Inventarisatienummer: 04927
Jaar ingebruikname: 1932
Architect: Tholens, K.P.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Gebouwd ter vervanging van "De Star" aan het Rusland in de Amsterdamse binnenstad. Zeer grote kerk met verhoogde koorpartij, waarachter toren. Gebouwd volgens het concept van de zgn. volkskerk, waarin alle gelovigen in het zeer brede middenschip een plaats met optimaal zicht op het altaar hadden. Tevens zeer opmerkelijk werk in het oeuvre van K.P. Tholens, in dit geval gebouwd in een mengvorm van zakelijk-functionalistische en ook traditionalistische elementen. Niet "georiënteerd": voorgevel in noorden, aandachtswand met koor en toren in zuiden.

Buiten gebruik 28 augustus 1977, en gesloopt najaar 1977. Ter plaatse is daarna het verzorgingshuis "Nieuw Vredenburgh" gebouwd, in welk complex een kleinere kerkzaal is opgenomen.

In vele architectonische opzichten met deze kerk vergelijkbaar is de kleinere, nog wel bestaande, R.K. Kerk St. Laurentius te Hoogkarspel, eveneens naar ontwerp van architect K.P. Tholens.

Orgel

In deze kerk is in 1931 het buitengewoon belangrijke Cavaillé-Coll orgel geplaatst, dat in 1880 was gebouwd voor de "Oude Star" aan het Rusland. Dit orgel bevond zich oorspronkelijk op de galerij boven de ingang. Ongeveer eind jaren 1960 is het herplaatst in het koor. Dit orgel bevindt zich nu in de nieuwe kerkzaal uit 1979. Regelmatig werden/worden zowel in de "oude" als de "nieuwe" kerk orgelconcerten gegeven

In de media

Uit Het Vaderland, 24 October 1932.

Hedenmorgen is de groote nieuwe St. Augustinuskerk, gelegen aan den Postjesweg te Amsterdam, door mgr J. D. Aengenent geconsacreerd. Reeds gisteravond was de bisschop in de nieuwe pastorie, welke naast de kerk is gelegen, aangekomen. De plechtigheden begonnen hedenmorgen en de belangstelling van de parochianen was zeer groot. Om 9 uur had de plechtige processie rondom de kerk plaats. Vervolgens werd het nieuwe hoofdaltaar door den bisschop geconsacreerd. Toen luidden voor het eerst de klokken, hierna droeg de bisschop de pontificale mis op en wenschte de parochianen in een korte preek geluk met den vreugdevolle dag.

Externe links

Afbeeldingen

Orgel