Handelingen

Amstelveen, Amsterdamseweg 20 - Anna

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Amstelveen
Plaats : Amstelveen
Adres : Amsterdamseweg 20
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1927
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Anna
Architect : Hendriks, J. ca
Monument-status:
Inventarisatienummer: 04704


Geschiedenis

Beeldbepalende kerk met slanke, hoge toren. In principe zal deze kerk in mei 2011 aan de eredienst worden onttrokken, gevolgd door sloop, zie ook hieronder.

Het was een harde boodschap die de kerkgangers van de RK H. Annakerk aan de Amsterdamsestraatweg eind februari kregen. De rijksweg A9 moet worden verbreed. En om daarvoor ruimte te maken zal de H. Annakerk (1927-1928, J. Hendriks en N. Beers) in 2010 worden gesloopt. De Christenunie in de Amstelveense gemeenteraad is tegen het plan. (Bron: Contactbrief Kerkenverzamelaars nr 61-09)

In de media

De rooms-katholieke Sint-Annakerk aan de Amsterdamseweg in Amstelveen wordt volgend jaar (d.w.z. in 2009) gesloopt. De kerk pal aan de A9 moet wijken voor de verbreding van de snelweg. De Christen-Unie (CU) van Amstelveen zegt in het Amstelveens Nieuwsblad "onaangenaam verrast" te zijn door het bericht. Begin februari maakte het college van B en W nog bekend dat er voor de verbreding van de A9 geen gebouwen zouden worden gesloopt.

De CU, die met één vrouw is vertegenwoordigd in de 35-koppige gemeenteraad, wil de Sint-Annakerk „graag behouden als Amstelveens erfgoed. Het markante gebouw, uitstekend boven de A9, is een beeldbepalend gezichtspunt in het Amstelveense. Een vertrouwd en rustgevend punt in een hectische omgeving, te midden van het geraas van auto’s en vrachtwagens.” (Citaat Reformatorisch Dagblad 3-3-9)

Uit Reformatorisch Dagblad, 21 april 2009.

Het is opnieuw twijfelachtig of de rooms-katholieke Sint-Annakerk aan de Amsterdamseweg in Amstelveen behouden kan blijven. Dat melden diverse regionale media.

Dit voorjaar werd bekend dat de markante kerk gesloopt moet worden in verband met de verbreding van de snelweg A9. Later bleek dat alleen de pastorie moet wijken voor de snelweg.

De fundering onder de kerk is echter dezelfde als die onder de aanpalende pastorie. Dit heeft tot gevolg dat als de pastorie wordt gesloopt ook de kerk zal moeten verdwijnen. De fundering zal bij sloop van de pastorie zo veel aan kracht en stabiliteit inboeten, dat het niet verantwoord is de rooms-katholieke kerk te handhaven.

De aangekondigde sloop van het gezichtsbepalende kerkgebouw aan de A9 houdt de gemoederen in Amstelveen flink bezig. Eerder gaf de plaatselijke fractie van de ChristenUnie aan zich te willen inzetten voor het behoud van de kerk.

Uit Reformatorisch Dagblad, 15 september 2009.

De rooms-katholieke St.-Annakerk in Amstelveen wordt in 2011 aan de eredienst onttrokken. Dat heeft vicevoorzitter van het kerkbestuur Lammers vorige week aan de parochianen laten weten.

De toekomst van de karakteristieke St.-Annakerk, pal naast de A9 gelegen, was lange tijd onzeker. Mogelijk zou de aanstaande verbreding van de A9 het einde betekenen van het kerkgebouw. In­middels is duidelijk dat de pastorie vanwege de verbreding gesloopt moet worden.

Na overleg met deskundigen van het bisdom en bouwkundigen heeft het kerkbestuur geconcludeerd dat de St.-Annakerk zonder pastorie niet meer goed te gebruiken is als kerkgebouw voor de eredienst.

Het gebouw wordt waarschijnlijk verkocht aan Rijkswaterstaat. Het bisdom moet nog de voorwaarden vaststellen waarvoor het gewijde gebouw daarna gebruikt mag worden, tekende het Amstelveens Nieuwsblad op.

Het is de bedoeling dat de parochianen van de St.-Annakerk in 2011 worden overgeschreven naar de Titus Brandsma­parochie in Amstelveen. De besturen van beide parochies zijn al enkele keren bij elkaar gekomen om te bespreken hoe zij de samenwerking tussen de twee parochies zo goed mogelijk gestalte kunnen geven, aldus Lammers.

De veranderingen voor de Annakerk staan niet op zichzelf. Door gebrek aan geestelijken en pastoraal werkers en door de afname van het aantal parochianen en vrijwilligers zijn samenwerking en samenvoeging van parochies in het gehele bisdom noodzakelijk. Een rapport schrijft voor dat er in Amstelveen een parochie moet komen.

Externe link

http://www.amstelveenweb.com/index.php?prim=annakerk


Afbeeldingen

ExterieurInterieur