Handelingen

Amersfoort, Matthias Withoosstraat 34 - Sint Corneliuskerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Amersfoort, Paulus Borstraat 41 - Henricus)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Henricus/Sint Cornelius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Amersfoort
Plaats: Amersfoort
Adres: Matthias Withoosstraat 34
Postcode: 3812SP
Sonneveld-index: 03890 en 16132
Jaar ingebruikname: 1908
Architect: Kroes, H.; Elsberg, Th.J. van (schip en toren)
Huidige bestemming: Orthodoxe Kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Beeldbepalende late neogotische kerk met toren.

Nieuwe parochiekerk voor het Soesterkwartier, ontstaan in de jaren 1900-1910. Aanvankelijk was er sprake van een vrij zeldzame situatie van een tweebeukige hallenkerk in laatneogotische stijl, ontworpen door de Amersfoortse architect Herman Kroes. Volgens de liturgische idealen van die tijd had de kerk een centraliserende opzet en plattegrond. In 1933 moest de kerk worden uitgebreid: het schip werd vergroot en omgebouwd, volgens de ideeën van de volkskerk, naar een driebeukige opzet met brede middenbeuk. De voorgevel en de sobere toren terzijde daarvan dateren uit dezelfde tijd. De verbouwing werd uitgevoerd volgens een ontwerp van architect Th.J. Van Elsberg uit Almelo.

Rond het einde van de twintigste eeuw, jaren 1980-1990, bleek de kerk te groot voor het teruggelopen aantal kerkgangers. Het schip werd in de jaren 1990 van de kerk afgescheiden en tot woningen omgebouwd. Dwarsschip en koor bleven als kerk in gebruik met een vernieuwde inrichting en een gereduceerd aantal zitplaatsen. Het nieuwe altaar kwam tegen de scheidingswand tussen schip en viering te staan, tegenover de plaats van het oorspronkelijke altaar, waar zich nu het orgel bevindt (zie afbeeldingen onder). In 1998 kwam er een nieuwe ingang voor de verkleinde kerk, aan de Matthias Withoosstraat. Neogotisch schip, koor en transept gebouwd 1907-1908. Verbouwing van het schip, uitbreiding met zijbeuken en toren 1933-1934. Restauratie en verbouwing 1998-1999, door Bouwbedrijf Van Bekkum. Daarbij is de kerkruimte verkleind, en gedeeltelijk verbouwd tot wijkcentrum en kantoorruimte. Najaar 2012 werd bekend, dat men deze kerk in of kort na 2014 aan de R.K. eredienst wilde onttrekken.

  • 2017 Nu Syrisch Orthodoxe Kerk van de Heilige Cornelius de Honderdman, met als adres Matthias Withoosstraat 34, 3812 ST Amersfoort.
opname 1984 © JvN

In de media

Uit De Stad Amersfoort 29 december 2013

Op 5 januari 2014 zal de laatste viering gehouden worden in St. Henricuskerk aan de Matthias Withoosstraat in het Soesterkwartier. In het kader van bezinning op de toekomst van de gebouwen van de katholieke Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVvA) is afgesproken dat de Henricuskerk en pastorie zullen worden verkocht. Het bestuur van OLVvA is op dit moment in onderhandeling met de Orthodoxe Parochie Amersfoort. Zij hebben de wens uitgesproken de St. Henricuskerk en de pastorie te kopen. De Orthodoxe Parochie is een door de RK kerk toegelaten zusterkerk, met wie goede contacten worden onderhouden. De verkoop is pas rond als er definitieve goedkeuring van het bisdom is en de Orthodoxe Parochie een financiering heeft verkregen! Voorlopig gaan de niet-kerkelijke activiteiten, die in de bijruimtes van de kerk plaats vinden, gewoon door. De verwachting is dat als alles naar wens verloopt er in de loop van 2014 de eigendomsoverdracht kan plaatsvinden.

  • In 2014 in gebruik genomen als Kerk van de Orthodoxe Parochie Amersfoort. Deze parochie had eerder gebruik gemaakt van diverse andere locaties, o.a. de Kapel van het Oud-Katholiek Seminarie.

Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Oude situatie
Nieuwere situatie