Handelingen

Amersfoort, Appelweg 15 - Appelkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Appelkerk
Genootschap: Vrije Evangelische Gemeente
Provincie: Utrecht
Gemeente: Amersfoort
Plaats: Amersfoort
Adres: Appelweg 15
Postcode: 3818NN
Inventarisatienummer: 00502 15125 17116 20525
Jaar ingebruikname: 1927
Architect: Hoogevest, G. van
Huidige bestemming: woning
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

opname 1995 foto. André van Dijk. Veenendaal. Kerkenverzamelaar.

Architectonisch interessante kleine kerk in expressionistische stijl. Was Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband, vanaf 1946 hervormde kerk, vanaf 1961 Vrije Evangelische Gemeente. Sinds 2008 ook in gebruik als "Grace Church", voor Engelstalige vieringen op zondagmiddagen.

  • 2015 Staat te koop

Externe links

In de media

  • Uit Het Vaderland, 9 September 1927.

Te Amersfoort is Woensdagavond het nieuwe kerkgebouw der Geref. Kerk (hersteld verband) in gebruik genomen. Ds. E.L. Smelik van Tienhoven had als consulent de leiding van deze plechtigheid, en ging voor in een liturgischen dienst, nadat door een ouderling namens de bouwcommsisie bet gebouw aan kerkeraad en gemeente was overgedragen. Vervolgens hield ds. Smelik een korte predikatie naar aanleiding van Johannes 2 : 19: Breekt dezen tempel af. Uit naam van de andere kerken van het verband sprak ds. J.C. Aalders van Amsterdam. Ds. J.G. Geelkerken van Amsterdam-Zuid trad als laatste spreker op. Gelukwenschen waren ontvangen o.a. van ds. S.P. Vermeer van Nijemlrdum, ds. C. Vermaat van Makkum, dr. C. Koppenaal, ds. H.C. van den Brink van Zandvoort en baron van Heemstra. B. en W. van Amersfoort gaven door hun aanwezigheid van hun belangstelling blijk.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 13 mei 2008.

De christelijke gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Amersfoort hebben het initiatief genomen tot het stichten van een missionaire, internationale gemeente. De nieuwe gemeente krijgt de naam International Christian Fellowship (ICF) Amersfoort. De initiatiefnemers wijzen erop dat er in de stad Amersfoort ruim 30.000 westerse en niet-westerse allochtonen wonen. De christenen onder hen voelen zich vaak niet thuis in de bestaande kerken. Vele anderen hebben een islamitische achtergrond. „Zij worden nog nauwelijks bereikt met het Evangelie van Christus.”

De nieuwe missionaire internationale gemeente wil inspelen op beide doelgroepen. Inmiddels zijn er twee kernteams actief ter voorbereiding op de gemeentestichting: het ene gaat na hoe het lopende wijkwerk onder moslims kan worden uitgebouwd, het andere bereidt de start van de gemeente voor Engelstalige groepen (bijvoorbeeld Afrikanen) voor. Op een weblog (http://www.icf-amersfoort.blogspot.com) geven de initiatiefnemers informatie over het project.

  • Uit De Stad Amersfoort d.d. 15 december 2014

Op 30 november 2014 heeft de Vrije Evangelische Gemeente Amersfoort in het kerkgebouw aan de Appelweg 15 haar laatste twee kerkdiensten gehouden. Zij sloot hiermee een tijdperk van ruim 75 jaar af.

Afbeeldingen