Handelingen

Almere, Parkwijklaan 5 - Bethaniëkerk

Uit Reliwiki

Versie door 85.144.18.100 (Overleg) op 11 feb 2010 om 22:22 (Geschiedenis)


Algemene gegevens
Genootschap : PKN
Gemeente : Almere
Plaats : Almere Stad
Adres : Parkwijklaan 5
Provincie : Flevoland
Jaar ingebruikname : 1999
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk : De Triangel
Architect : A.A. Bos & Partners, Baarn
Monument-status :

Geschiedenis

In januari 1994 is het principebesluit tot samenwerking tussen gereformeerden, hervormden en lutheranen in Almere Stad Oost genomen door de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Flevoland en de algemene kerkenraad van de federatie Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente in Almere. Dat was ook het moment dat de wijkgemeente Almere Stad Oost werd gevormd. Daarvoor hielden de lutheranen eens per 14 dagen hun kerkdienst in Almere Haven. De samenwerking met de lutheranen heeft geduurd tot mei 2009 toen de voorganger van de lutheranen voor een deel van haar tijd predikant voor de wijkgemeente Almere Haven is geworden.

In de zomer van 1993 wordt ds Wöhle bevestigd als predikant van de evangelisch-lutherse gemeente Flevoland. Hij heeft o.a. tot taak het nadenken over de toekomst van de evangelisch-lutherse gemeente in Flevoland te stimuleren. In diezelfde tijd staat ds Hasper in de startblokken om met de opbouw van de ‘Samen-op-Weg’-gemeente in Almere Stad Oost te beginnen. De ontmoeting tussen deze twee predikanten leidt tot het voorstel aan de kerkenraden om in Almere Stad Oost echt ‘samen op weg’ te gaan, hervormd, gereformeerd en luthers.

Op 4 september 1994 is het dan zover: de eerste gezamenlijke kerkdienst in Almere Stad Oost wordt gehouden in een ruimte van basisschool ‘de Olijfboom’ in Parkwijk. Na drie jaar blijkt deze ruimte te klein vanwege de groei van Almere Stad Oost. Verder wordt in 1995 een gezamenlijke kerkenraad bevestigd en ingezegend ( zie foto). Eind 1997 wordt de aula van de oecumenische scholengemeenschap ‘het Baken Park’ in Filmwijk de plaats voor de zondagse erediensten. In het voorjaar van 1999 wordt het kerkcentrum de Triangel in gebruik genomen. Aan de inrichting daarvan is door veel vrijwilligers hard gewerkt.

De gereformeerden en hervormden die tot de wijkgemeente Almere Stad Oost behoren, wonen in Almere Stad in de wijken Filmwijk, Parkwijk, Danswijk, Verzetswijk en Tussen de Vaarten. De leden van de Evangelisch-Lutherse gemeente Flevoland wonen voor 80% in Almere en verder verspreid over de provincie Flevoland, minus de Noordoostpolder.

Sinds medio 2003 heeft Almere Stad Oost twee nieuwe predikanten als gevolg van vertrek van hun voorgangers. Voor de federatie is dat ds. Harry Hübbers en voor de lutheranen da. Cornelia Hübner. Na verloop van tijd blijken er verschillen van inzicht tussen deze predikanten en wordt de samenwerking daardoor minder. Eind 2008 wordt ds. Hübner in deeltijd benoemd voor de wijkgemeente in Almere Haven en dat is voor de lutheranen aanleiding om in mei 2009 weer terug te gaan naar Almere Haven.

In feite was de Triangel de eerste ‘Samen-Op-Weg’ gemeente in Nederland waarin gereformeerden, hervormden en lutheranen volledig samenwerkten. Inmiddels heeft die samenwerking ook op landelijk niveau gestalte gekregen door de vorming van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Ook de vijf wijkgemeenten in Almere zijn bezig om zich te verenigen tot de Protestantse Gemeente Almere.'

bron: www.pkn-detriangel.nl

Orgel

Het orgel is in 2000 gebouwd door de firma Kaat & Tijhuis (Kampen).

Dispositie
  • Manuaal 1: Roerfluit 8' - Prestant 4' - Mixtuur 2-3 sterk.
  • Manuaal 2: Holpijp 8' - Fluit 4' - Nasard 2⅔'.
  • Pedaal: Subbas 16'.
  • Koppelingen: Manuaal 1 aan Pedaal - Manuaal 2 aan Pedaal - Manuaalkoppeling.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

Afbeeldingen