Handelingen

Almelo, Bellavistastraat 26 - Geref. Kerk Vrijgemaakt (1972 - 1993): versiegeschiedenis

Logboek voor deze pagina bekijken

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging