Handelingen

Alkmaar, Nassaulaan 43 - Laurentius

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Laurentius
Genootschap: Oud Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Alkmaar
Plaats: Alkmaar
Adres: Nassaulaan 43
Postcode: 1815GG
Inventarisatienummer: 04658
Jaar ingebruikname: 1993
Architect: Tauber, P.H., Alkmaar
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Gebouwd als kerk van het Apostolisch Genootschap; in gebruik genomen 1953.

Toen het Apostolisch Genootschap in 1980 een nieuw kerkgebouw aan de Picassolaan in het z.w. van Alkmaar in gebruik nam, werd deze kerk eerst gymlokaal, met verlaagd plafond.

Vanaf 1993 in gebruik als Oud-Katholieke St. Laurentiuskerk. Er loopt een actie om dat verlaagde plafond weer te verwijderen en dus de oorspronkelijke ruimtewerking te herstellen. Eerder zijn enkele glas-in-loodramen, afkomstig uit Schiedam, in dit kerkgebouw herplaatst.

Beschrijving gebouw

In 1953 werd dit kerkgebouw ontworpen door architect Tauber voor het Apostolisch genootschap. Aan de voorzijde heeft het pand twee bouwlagen met een schilddak evenwijdig aan de straat. Hierin bevonden zich de entree en op de verdieping een vergaderruimte. Het volume daarachter is de kerkzaal overkapt met een flauwe kap. De stalen kapconstructie wordt gevormd door vakwerkspanten volgens het principe van de franse ingenieur Polonceau (1840). Aan de achterzijde bevonden zich een keuken en spreekkamer. Eind 1953 werden de plannen aangepast met de aanvraag voor een orgelnis aan de achterzijde. Het sobere gebouw is opgetrokken in baksteen. De omlijsting van ramen en entree zijn van Franse kalksteen. De voorgevel wordt bekroond door een gemetseld fries met ruitmotief hierop rust de geprofileerde gootlijst. In 1980-1981 werd het gebouw verbouwd tot gymzaal voor het Murmellius-gymnasium. Hiervoor heeft men de glas-in-loodbeglazing vervangen door blank glas, de bijzondere gevelarmaturen verwijderd en de dragende binnenmuur verwijderd, en vervolgens een lamellenplafond aangebracht.

Sinds 1993 is het in gebruik bij de Oud Katholieke parochie van de H. Laurentius. De Oud Katholieke Kerk is, evenals de Protestantse kerk, voortgekomen uit ontevredenheid met de leer van de rooms-katholieke kerk. De Oud-katholieken hebben zich in 1723 formeel van de rooms-katholieke kerk afgescheiden. Door verschil van mening over de keuze van de bisschop, die vanuit Rome, de Paus, moest worden benoemd. De relatief zeer jonge oud-katholieke parochie van de Heilige Laurentius te Alkmaar is ontstaan in 1949. Tijdens de tweede wereldoorlog viel Egmond binnen de gemilitariseerde zone en moesten de bewoners de kuststrook verlaten. Veel dorpsbewoners zijn niet teruggegaan en hebben gezamenlijk met andere Oud-katholieken en nieuwe parochie gesticht.

Recente restauraties

De parochie heeft sinds enkele jaren haar visie ook gericht op het kerkgebouw. Zo heeft het gebrandschilderde glas (1951) uit de vm. Oud-Katholieke parochie uit Schiedam sinds 2008 hier een proefopstelling gekregen. Afgebeeld zijn Maria Magdelena en de Heilige Laurentius. De ontwikkeling van kunststromen na de 2e WO uit zich onder andere in brandgeschilderde ramen. De katholieken houden zich ook na de tweede wereldoorlog nog vast aan traditionele beeldtaal: Het Traditionalistische Monumentalisme. Dit in tegenstelling tot de vrijere kunstvormen: het expressionisme en abstract expressionisme zoals dat door de gereformeerden werd toegepast. De beeldtaal waartoe deze afbeeldingen behoren is een jonge figuratieve voorstelling in de kenmerkende donkere uitvoering van na de tweede wereldoorlog. Dat de brandgeschilderde ramen zeer goed bij dit kerkgebouw passen is, bij wijze van spreken, natuurlijk. De periode van kerk en vensters zijn gelijk is en volgen de katholieke traditie in harmonie.

Het getoogde plafond is door het verwijderen van het gymzaalplafond sinds mei 2009 weer zichtbaar. Omdat de muur in de zaal is verwijderd, komt het plafondoppervlak niet overeen met het vloeroppervlak. Dit is de rede waarom er een vlak plafonddeel is aangebracht. De toog is rondom aan de randen afgebogen die een vloeiende overgang geeft van de wanden naar het plafond. De kromming van het plafond volgt de kapspantvorm, het principe van de constructie staat namelijk geen doorbrekingen toe.

De plafondkromming kan in vergelijking met de kromming van de aarde worden gebracht. De blauwe kleur, vergelijkbaar als die in 1953, en de groene achterwand, ook gerelateerd met de bouwtijd versterkt het hemeleffect. Tijdens de restauratie zijn de sparingen voor de verlichting gehandhaafd en zijn twee originele armaturen in de originele kleurstelling opnieuw in het plafond verwerkt.

  • (Bron: OKK Alkmaar - Oud-Katholiek Algemeen )

Afbeeldingen