Handelingen

,s-Gravenpolder, Langeweg 61 - Elim

Uit Reliwiki

Versie door Marc (overleg | bijdragen) op 3 apr 2024 om 18:20 (→‎Afbeeldingen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Elim
Genootschap: Geref. Gemeente
Provincie: Zeeland
Gemeente: Borsele
Plaats: 's-Gravenpolder
Adres: Langeweg 61
Postcode: 4431CE
Inventarisatienummer: 06482
Jaar ingebruikname: 1977
Architecten: M. van Dijk en J. Fierloos
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Interessante grote "refodome", in etappes ontstaan. Ter vervanging van een vorig kerkgebouw.

Uitbreidingen in 1991 en 2006. De Gereformeerde Gemeente is hier geïnstitueerd in mei 1924. Op 19 september 1924 werd een eigen kerkje in gebruik genomen, de Elimkerk aan de Langeweg 61. Op 11 september 1976 is de eerste steen gelegd voor een nieuwe en grotere kerk. De architect was M. van Dijk uit Hendrik Ido Ambacht, die ook de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente in zijn woonplaats had gebouwd. In het ontwerp voor de Elimkerk zie je gelijkenis van de stijl van de architect met de Petrakerk in Hendrik Ido Ambacht. In 1990 is een galerij bijgebouwd. Onder leiding van architect J. Fierloos is zomer 2005 begonnen met een grote uitbreiding. Tijdelijk zijn de kerkdiensten gehouden in een loods aan de Spoorstraat. Dit bleek nodig omdat het kerkgebouw weer te klein was geworden en een uitbreiding opnieuw noodzakelijk was. De kerkzaal werd met 400 zitplaatsen uitgebreid en het aantal nevenruimten werd van 4 naar 6 gebracht. De uitgebreide kerk is 24 november 2006 in gebruik genomen. Op vrijdagavond 22 juni 2007 is het oude, maar door de firma Nijsse uitgebreide orgel in gebruik genomen. De zaterdag daarna was er open dag.

Orgel

Na de ingebruikname van het kerkgebouw in 1977 heeft de gemeente tijdelijk een Van Dam-orgel gebruikt. Op 25 april 1979 volgt de ingebruikname van een nieuw Fama & Raadgever-orgel. In 2006 is dit orgel boven de preekstoel geplaatst

In de media

Uit Provinciale Zeeuwse Courant, 19 februari 2005.

’s-GRAVENPOLDER - De kerk van de gereformeerde gemeente in ’s-Gravenpolder wacht een grote uitbreiding. Met het project, dat na de zomervakantie moet beginnen, is drieëneenhalf miljoen euro gemoeid.

Met ruim duizend zitplaatsen is de Elim-kerk in ’s-Gravenpolder een fors gebouw, maar de hoofdzaal is te klein. ’s Zondags moet er standaard een zijzaal bij getrokken worden om iedereen een plek te kunnen bieden. En de verwachting is dat de gereformeerde gemeente in ’s-Gravenpolder zal doorgroeien met gemiddeld vijfendertig tot veertig mensen per jaar.

Op basis van die prognose is een bouwcommissie alweer drie jaar geleden aan de slag gegaan. Een grootscheeps verbouwingsplan is als beste oplossing voor de ruimtenood uit de bus gekomen. De hoofdzaal wordt uitgebreid met meer dan vierhonderd zitplaatsen. Het aantal bijzalen gaat van vier naar zes. In de kerk komt een nieuwe keuken en nieuwe luchtbehandelingsinstallatie.

Om de verbouwing te kunnen uitvoeren, moet de toren worden verplaatst. Die staat voor de uitbreiding hinderlijk in de weg. De markante torenspits wordt opgeslagen en komt terug.

De ingrijpende werkzaamheden nemen, verwacht secretaris A. van der Ree van de bouwcommissie, ’een jaar of iets langer’ in beslag. Waar in de tussentijd wordt gekerkt, is nog onbekend. De in 1977 gebouwde Elim-kerk is in 1990 al eens gesloten geweest, onder meer vanwege de bouw van een galerij in de hoofdzaal. De gereformeerde gemeente ’s-Gravenpolder heeft toen gebruik gemaakt van de Sionkerk in Goes.

Nieuwbouw in ’s-Gravenpolder is ook overwogen en afgewezen, met name vanwege de hoge kosten. Volgens Van der Ree kwamen die op vijfeneenhalf a zes miljoen euro. De leden van de gereformeerde gemeente hebben eerder dit jaar met 76,1 procent met de voorgestelde verbouwing ingestemd; 70 procent was nodig om met het plan te kunnen doorgaan. De investering van drieëneenhalf miljoen euro wordt gefinancierd met schenkingen, leningen binnen de gereformeerde gemeente en maandelijkse giften. Van der Ree: „De ervaring leert dat één en ander binnen tien jaar kan zijn afgelost.“

De uitbreiding van het aantal zitplaatsen in de hoofdzaal is erop gericht de verwachte groei in de komende tien jaar op te vangen. Nieuwe zijzalen aan de Langeweg worden zo uitgevoerd dat zij bij de hoofdzaal kunnen worden getrokken. Dat kan lucht geven, als de groei zich verder doorzet. De gereformeerde gemeente in ’s-Gravenpolder telt momenteel circa 1800 leden en doopleden.

Uit Reformatorisch Dagblad, 28 juni 2005.

De leden van de gereformeerde gemeente in het Zeeuwse ’s-Gravenpolder zullen ongeveer een jaar lang de diensten volgen in een bedrijfsloods. De Elimkerk aan de Langeweg wordt grondig verbouwd. Er komen zo’n 400 zitplaatsen bij. Na de verbouwing zijn er ongeveer 1500 plaatsen. Bovendien krijgt de kerk twee nieuwe zalen en wordt er een luchtbehandelingssysteem aangelegd. Ook wordt het orgel verplaatst. Dat staat nu nog op een orgelgalerij. In de toekomst moet het boven de preekstoel staan.

Volgens scriba S. Boogaard is de uitbreiding nodig omdat de gemeente licht groeit. De kerk zit elke zondag vrijwel helemaal vol. „In 1977 is deze kerk opgeleverd. Toen waren er zo’n 700 plaatsen. In 1991 kwamen er 400 bij en nu moeten we weer verbouwen.”

De scriba gaat er niet direct van uit dat over een jaar of vijftien weer een vergroting noodzakelijk is. „Ik verwacht een gematigde toename van het aantal leden.”

Toen de kerk werd gebouwd, stond deze aan de rand van het dorp. Door de bouw van nieuwe wijken staat het bedehuis inmiddels middenin het dorp.

Boogaard verwacht dat de verbouwing enkele weken na afloop van de bouwvak kan beginnen. Alle kerkbanken worden overgebracht naar de bedrijfsloods, ruim een kilometer buiten het dorp. Ook worden er stoelen in gezet. Na ongeveer een jaar kunnen de leden weer terugkeren naar hun eigen kerkgebouw.

Uit Reformatorisch Dagblad, 28 november 2006.

Ds. J. Schipper uit Dirksland heeft vrijdagavond de vernieuwde Elimkerk van de gereformeerde gemeente in het Zeeuwse ’s-Gravenpolder geopend. Hij deed dat met de tekst uit Exodus 15:27: „En zij kwamen te Elim.”

De kerk is sinds oktober vorig jaar grondig verbouwd. Er zijn 440 zitplaatsen bijgekomen, waarmee het totaal komt op zo’n 1550. Bovendien hebben de zalen een reservecapaciteit van nog eens 200 zitplaatsen.

De uitbreiding was noodzakelijk omdat het in de kerk erg krap werd, zegt A. van der Ree, secretaris van de bouwcommissie. „Nog belangrijker was dat we veel te weinig zaalruimte hadden. Door de uitbreiding hebben we nu zes forse zalen, die kunnen worden gebruikt voor catechisaties en verenigingswerk.”

Toen zij in 1977 werd gebouwd, telde de kerk aan de Langeweg 700 zitplaatsen. In 1991 kwamen er 400 plaatsen bij. „Vijf jaar geleden ontstonden de eerste plannen om opnieuw uit te breiden. De achterliggende jaren is er een behoorlijke groei geweest.”

De kerkzaal is nu flink groter. Ook is er een nieuwe kansel gekomen. Het orgel verhuisde van de zijkant van de kerk naar een plaats boven de kansel. De uitbreiding van het instrument zal naar verwachting in maart of april gereed zijn. Tot die tijd wordt er gebruikgemaakt van een elektronisch orgel. De kerkgangers kwamen ongeveer een jaar lang bijeen in een loods aan de rand van ’s-Gravenpolder.

De kerk staat midden in een woonwijk. De burgerlijke gemeente plaatste om deze reden vraagtekens bij de verbouwing, omdat er weinig parkeercapaciteit is. „Er is nu voor de kerkdiensten ruimte gereserveerd op een parkeerplaats bij een supermarkt en een sporthal. Maar we hebben niet veel plaatsen nodig. De meeste mensen wonen op loopafstand.”

De verbouwde kerk is getekend door architectenbureau Fierloos uit Goes. Aannemings- en installatiebedrijf Bijkerk uit Burgh-Haamstede was de hoofdaannemer. De uitbreiding heeft in totaal ongeveer 3,5 miljoen euro gekost.

Externe link

Over het orgel

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur