Handelingen

,s-Gravenhage, Groot Hertoginnelaan 4 - Thomaskerk

Uit Reliwiki

Versie door Meent1971 (overleg | bijdragen) op 3 feb 2024 om 21:27 (→‎Geschiedenis)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Thomaskerk
Genootschap: Christengemeenschap
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Groot Hertoginnelaan 2
Postcode: 2517EG
Inventarisatienummer: 02064
Jaar ingebruikname: 1936
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Van buiten tamelijk onopvallend, maar van binnen prachtig modern kerkgebouw, in antroposofische stijl.

Vergelijkbare (en ook prachtige) latere kerkgebouwen van de Christengemeenschap staan in o.a. Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar.

Soms heeft de Christengemeenschap een buiten gebruik gestelde kerk gekocht (en verbouwd), b.v. in Veldhoven.

Orgel

Johannes Jacobus Moreau-orgel 1920-2014

Het orgel is in n 2014 is het orgel gerestaureerd en overgeplaatst naar het nieuwe pand van het Orgelmuseum in Elburg. Het pedaalklavier is verwijderd. Het orgel is gerestaureerd door de firma Reil. Het orgel is niet gesigneerd, maar aangenomen wordt dat de bouwer Johannes Jacobus Moreau is.

In de media

Uit Het Vaderland, 6 April 1936.

Bij zijn inwijding gistermorgen was het kerkgebouw der Christengemeenschap tot de laatste plaats gevuld. De inwijding ging samen met den eersten menschenwijdingsdienst. Verschillende priesters, o.a. de voorgangers uit Amsterdam en Rotterdam hebben samengewerkt, terwijl de eigenlijke dienst werd geleid door den Berlijnschen gast Liz. Emil Bock. Altaar en podium prijkten in bloemenpracht. Een koortje met fluit en piano begeleidde de plechtigheid, daar het orgel nog niet kon gebruikt worden. Emil Bock wijdde het gebouw met een ceremonie waarbij hij de woorden sprak: De Aarde bevestige U, het Water vorme U, de Lucht beziele U, het Vuur begeestere U.

Priester Gerretsen herinnerde er aan, dat Palm-Zondag 1926 de eerste menschwijdingsdienst in Nederland gehouden werd en hij vroeg, of er eenig geheimzinnig verband tusschen Palm-Zondag en de Christengemeenschap bestaat. Zoo ja, dan is er alle reden zich over dien band te verheugen. Verder wees hij er in verband met het roemrijk verleden van ons Vaderland op, dat dle roem niet kon gehandhaafd worden en dat de tijden thans heel anders zijn, maar dat de Christengemeenschap nieuwe levensmogelijkheden biedt. De eigenlijke dienst bestond uit een Mis volgens ouden ritus, maar met een geheel op de gedachten der Christengemeenschap gebaseerden inhoud. Het Evangelie bestond uit Matth. 21 (de intocht van Jezus in Jeruzalem). De gemeente neemt aan de liturgie niet deel dan door nu en dan het teeken des kruises te maken. Aan het slot werd aan ieder die het wenschte het Avondmaal verstrekt. De heer Bock stak onder het spreken van eenige formules den communiant het brood in den mond en priester Gerretsen liet allen uit denzelfden beker drinken. Daarna raakte de heer Bock even den linkerslaap der communianten aan, zeggende: De vrede zij met U. Boven het altaar hing een in kleuren geschilderde Christusbeeltenis in een natuurhouten, in Steineriaansche lijn bewerkte lijst. Onder de beeltenis stond een kandelaar met zeven kaarsen.

Externe link

Christengemeenschap Den Haag

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur