Handelingen

Zwolle, Kromme Mijdrecht 1 - Boazkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Boazkerk
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Overijssel
Gemeente: Zwolle
Plaats: Zwolle
Adres: Kromme Mijdrecht 1
Postcode: 8032AN
Sonneveld-Index: 10764
Jaar ingebruikname: 1984
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Dit kerkgebouw is in gebruik genomen op 13 december 1984 en verving daarmee het voormalige kerkgebouw. Het aantal zitplaatsen bedraagt rond de 200.

Orgel

Het eerste orgel was gebouwd door de firma FLentrop te Zaandam voor het kerkgebouw aan de Groeneweg en is meegegaan naar dit nieuwe kerkgebouw in 1984. In 2005 werd het vervangen door een orgel afkomstig uit de Gereformeerde Gemeente van Aalst; dit was in 1979 gebouwd door de firma Pels & Van leeuwen te Waardenburg. De overplaatsing naar Zwolle vond plaats door firma M. Nijsse te Wolphaartsdijk. Het is in 2012 vervangen door een orgel, gebouwd door firma L. Verschueren in 1977.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 29 december 2009.

De gereformeerde gemeente te Zwolle herdacht deze maand dat ze 25 jaar kerkt in de Boazkerk aan de Kromme Mijdrecht. Volgens de scriba van de diaconie, C. Kint, hebben daarvoor geen bijzondere activiteiten plaatsgehad in de gemeente. De eigen predikant, ds. C. Vogelaar, memoreerde het jubileum in de preek. Wel werd de koster, die op dat moment ook 25 jaar zijn functie bekleedde, een receptie aangeboden. De gereformeerde gemeente te Zwolle is overigens al wat ouder. De gemeente werd geïnstitueerd in 1961. Er zijn plannen voor verbouwing van de Boazkerk. De aanbesteding zal plaatsvinden op 22 januari. Kint verwacht dat spoedig daarna de werkzaamheden ter hand kunnen worden genomen. De gemeente kampt met een tekort aan zaalruimte naast de kerkzaal. De zaal die door een schuifwand bij de kerkzaal kan worden betrokken, zal vergroot worden. De bestaande entree zal na de uitbouw opnieuw worden ingedeeld. Door de herindeling komt er ruimte beschikbaar voor nieuwe toiletgroepen, waaronder een toilet voor mindervaliden, en een grotere garderobe. Ook wordt het gebouw voorzien van een nieuw keukenblok. De consistorie blijft even groot, maar verandert van plaats. Verder komt er een crècheruimte. Het is de bedoeling dat er na de verbouwing voortaan kindercrèche zal zijn tijdens de kerkdiensten. De gemeente telt zo’n 200 leden en doopleden.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 7 september 2010.

In Zwolle is vrijdagavond de vergrote Boazkerk van de gereformeerde gemeente in gebruik genomen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst waarin ds. C. Vogelaar, predikant van de gemeente, een meditatie hield. De voorzitter van de bouwcommissie, C. Kint, zette uiteen hoe de uitbreiding in zijn werk was gegaan. De ledenvergadering besloot in 2007 tot uitbreiding van het uit 1984 daterende kerkgebouw. In februari dit jaar startte bouwbedrijf Bovenhuis uit Staphorst met het werk, waaraan ook veel vrijwilligers een steentje hebben bijgedragen. Het gebouw is vergroot door de aanbouw van een nieuwe consistorie en vergroting van de verenigingszalen. De kerkzaal werd gerenoveerd en voorzien van een schuifwand, zodat het aantal zitplaatsen, dat ruim 200 bedraagt, uitgebreid kan worden tot 285.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 28 april 2011.

De gereformeerde gemeente in Zwolle was op 10 maart een halve eeuw zelfstandig. Ze werd op 10 maart 1961 geïnstitueerd door ds. J. van Haaren. Op 10 mei zal de predikant van de gemeente, ds. C. Vogelaar, voorgaan in een herdenkingsdienst. Tevens wordt dan een jubileumboek gepresenteerd, geschreven door L. Vogelaar. Dat beschrijft naast de afgelopen vijftig jaar ook de voorgeschiedenis van de gemeente: dertien jaar was ze een afdeling van Kampen, de vier jaar daarvoor waren er al weekdiensten en de geschiedenis gaat nog verder terug.

Beschreven wordt de moeizame wordingsgeschiedenis van een kleine stadsgemeente, waarvan de leden tot ver in de omtrek wonen: van Meppel tot Olst. De gemeente zwierf aanvankelijk van zaaltje naar zaaltje, hield vanaf 1963 diensten in een verbouwd woonhuis en bouwde in 1984 een nieuwe kerk, de Boazkerk, die vorig jaar werd uitgebreid. Het ledenaantal, dat nogal wat schommelingen vertoonde, ligt nu voor het eerst boven de 200. In 2007 kreeg de gemeente voor het eerst een eigen predikant –ds. C. Vogelaar–, die in juni echter terugkeert naar de Verenigde Staten.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur