Handelingen

Zwijndrecht, Kerkstraat 49 - Oude Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oude Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Zwijndrecht
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Zwijndrecht
Plaats: Zwijndrecht
Adres: Kerkstraat 49
Postcode: 3331XL
Sonneveld-index: 03763
Jaar ingebruikname: 17 e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 41917

Geschiedenis

Interessante, historische, grote kerk met toren.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk. Laatgotisch gebouw, dat door uitbreidingen in de 17e eeuw en omstreeks 1875 tot een amorf geheel verworden is. Boven de westgevel een houten klokketorentje, midden 19e eeuw, bestaande uit twee achtkanten met koepeldaken. Tot de inventaris behoren: een 17e eeuwse preekstoel met omtuining uit dezelfde tijd. Doopbekkenhouder en lezenaar aan de preekstoel. Een tekstbord uit 1634 en een Tiengebodenbord uit het laatst van de 17e eeuw. Gesneden orgelkas, 19e eeuw. Enkele grafzerken uit de 17e en 18e eeuw.

Orgel

De fa. Van Gelder uit Leiden bouwde in 1884 een nieuwe orgel voor de Oude Kerk in Zwijndrecht. In 1959 werd het binnenwerk verkocht aan de Christelijke Gereformeerde Kerk van Alphen aan den Rijn. C. Verweijs uit Amsterdam bouwde onder advies van Koos Bons een nieuw orgel in de oude kas. Dit is in gebruik genomen op 12 april 1960. Omdat het orgel, mede als gevolg van de heteluchtverwarming, steeds slechter ging functioneren, werd geadviseerd een nieuw orgel in de oude kas te laten bouwen. De kerkvoogdij besloot echter om het Verweys-orgel te laten opknappen. Onder advies van Herman van Vliet werden deze werkzaamheden uitgevoerd door de firma Scheuerman. De tractuur is geheel vernieuwd, de windkanalen werden vervangen en er is een Cornet toegevoegd aan het hoofdwerk. De Cymbel III sterk van het Bovenwerk is vervangen door een Terts 1 3/5'. Op 23 september 1983 is het orgel weer in gebruik genomen. Het Bovenwerk staat tegenwoordig niet meer in een zwelkast.

Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur