Handelingen

Zuid-Scharwoude, Koog 30 - Kooger Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kooger Kerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Langedijk - Noord te Noord-Scharwoude
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Dijk en Waard
Plaats: Zuid-Scharwoude
Adres: Koog 30
Postcode: 1722EM
Sonneveld-index: 06341
Jaar (her-)ingebruikname: 1819
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 23928

Geschiedenis

Dorpskerk met toren, gebouwd als Ned. Hervormde kerk. Bijnaam "Kooger Kerk".

Voor het eerst werd in 1094 een kerspelkerk alhier vermeld onder de naam "Sudrekercha".

In 1981 is er in de kerk archeologisch onderzoek verricht door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. De oudste kerk was naar men aanneemt van hout of van tufsteen gemaakt. Eind 12de eeuw werd daaraan een driezijdig koor toegevoegd, waarbij veel kloostermoppen zijn gebruikt. In de 15de eeuw kwam er een nieuwe, bakstenen zaalkerk met een zware toren aan de westkant. In 1819 werd de kerk volledig herbouwd op dezelfde funderingen, en in 1905 werd door het gemeentebestuur van Zuid-Scharwoude de huidige inpandige toren neergezet.

Ondanks plaatsing op de Rijksmonumentenlijst in 1972 raakte de Kooger Kerk in de loop van de jaren 1970 in verval, tot en met buitengebruikstelling. De kerk dreigde begin jaren 1980 te worden gesloopt. Hiertegen is toen met succes actie gevoerd. De kerk is nu in beheer van een Stichting.

De kerk werd in 1982-1983 geheel gerestaureerd met medewerking van Monumentenzorg te Zeist. Daarbij werden het gewelf en het dak totaal vervangen; de preekstoel werd teruggeplaatst van het midden der kerk (aldaar in 1855 geplaatst) naar het koor.

Jubileum in 2019

Welkom op de wepsait van de Kooger Kerk koogerkerk.nl

Feestelijke viering 200-jarig bestaan 31 augustus t/m 28 sept. 2019, diverse activiteiten op weekenddagen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. KERK. Gepleisterd eenbeukig gebouwtje met driezijdige sluiting. Westgevel met torentje uit 1905. Eiken preekstoel en doophek XVII B; koperen doopboog XVIId; twee koperen lichtarmen aan het orgelklavier; drie zerken 1612, 1613 en XVIIa. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1881 gemaakt door L. van Dam en Zonen. Orgel met twee klavieren en pedaal afkomstig uit Engeland, gebouwd door W. Pilcher omstreeks 1839. Het orgel werd in 1988 geplaatst te Zuid-Scharwoude. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van Van Bergen, 1923, diam. 104,6 cm en een moderne klok. Mechanisch torenuurwerk, circa 1900, elektrische opwinding.

Bezienswaardigheden

  • 1448: grote luidklok (hergoten 1923) (G', 660 kg) (Ø 104,6 cm)
  • ca. 1500: kloostermoppen
  • 1608-1827: grafzerken, o.a. pastoor Licles (ca. 1540?)
  • 1637: Statenbijbel
  • ca.1675: preekstoel en koorhek met koperen doopboog
  • 1984: kleine luidklok (D2. 205 kg)

Hoofdorgel

Het hoofdorgel is gebouwd door L. van Dam & Zn in 1881 en bestond uit een hoofdwerk en bovenwerk. In 1984 restaureerde Bakker & Timmenga het orgel en breidde het uit met een zelfstandig pedaal, waarbij registers zijn verwerkt van het Van Dam orgel uit de gesloopte Oosterkerk te Leiden .

Koororgel

Het koororgel is in 1839 gebouwd door William Pilcher voor een particulier in Londen. In 1945 is het orgel verplaatst naar de Westfield College Chapel in Londen. De Laurenskerk in Kolhorn nam het orgel in 1982 tijdelijk in gebruik, omdat het hoofdorgel werd gerestaureerd. Uiteindelijk is het orgel in 1988 in Zuid-Scharwoude terecht gekomen. Klik hier voor meer details.

Kistorgel

In 2010 is ten behoeve van de maandelijkse Cantatediensten een kistorgel geplaatst door de firma Klop te Garderen. Dit orgel heeft 2 registers.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur