Handelingen

Zoetermeer, Zwaardslootseweg 44 - Vredekerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Vredekerk
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Zoetermeer
Plaats: Zoetermeer
Adres: Zwaardslootseweg 44
Postcode: 2726ZZ
Jaar ingebruikname: 1980
Architect: Valk, J., Soest
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen
Sonneveld-index: 03730

Geschiedenis

Moderne kerk zonder toren. Gebouwd door de fa. De Lugt uit Vlaardingen voor de Gereformeerde Gemeente Zoetermeer, welke is gesticht in 1923. Als haar derde kerkgebouw gebouwd in 1979 - 1980, met 835 zitplaatsen. De gemeente kwam voorheen samen in het kerkgebouw aan het Piet Heinplein, dat in 1980 is verkocht aan de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Het kerkgebouw kreeg de naam Vredekerk en werd op 23 mei 1980 officieel in gebruik genomen en ziet er bijna hetzelfde als die van de zustergemeente Bethaniëkerk in Den Haag. Deze is gebouwd in 1986 door dezelfde architect J. Valk uit Soest.

  • 2023 - De leegstaande Pelgrimskerk heeft weer een toekomst. De gereformeerde gemeente mag de monumentale ‘boterkerk’ kopen. De daardoor vrijkomende Vredekerk naast het Zoetermeerse Woonhart wordt verkocht.

In de media

  • Zoetermeers Dagblad 14 Juni 2023
Pelgrimskerk wordt verkocht aan Gereformeerde gemeente Zoetermeer

De Pelgrimskerk en het daar achter liggende verenigingsgebouw ‘t Centrum, nu nog eigendom van de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ), worden verkocht aan de Gereformeerde Gemeente Zoetermeer (GerGem Zoetermeer). Sinds de fusie van een drietal wijkgemeenten van de PGZ tot de wijkgemeente Zuid worden de kerkdiensten gehouden in De Regenboog in Rokkeveen. De Pelgrimskerk kwam daardoor leeg te staan en de PGZ besloot om hem te verkopen. Belangstellende partijen konden een bod uitbrengen waar de GerGem Zoetermeer uiteindelijk als beste uit naar voren kwam. De PGZ heeft inmiddels besloten om de Pelgrimskerk en ‘t Centrum te gunnen aan de GerGem Zoetermeer. Het komende halfjaar wordt gebruikt om de details van de koopovereenkomst nader uit te werken. De koper van de Pelgrimskerk, de Gereformeerde Gemeente Zoetermeer, maakt nu nog gebruik van de Vredekerk uit 1980. Deze kerk staat op een centrale plek in Zoetermeer, op de hoek van de Zwaardslootseweg en de Europaweg. Over de toekomst van de Vredekerk vindt momenteel overleg plaats met de gemeente Zoetermeer. De Vredekerk is te groot voor de huidige kerkelijke gemeente, vandaar dat de Pelgrimskerk een passende locatie is. Ook is een groot deel van de kerkgangers in de directe omgeving van deze kerk woonachtig. Daarnaast blijft een monumentaal Zoetermeers kerkgebouw voor de Zondagse eredienst behouden. Naar verwachting kan nog voor het einde van het jaar het transport van het karakteristieke kerkgebouw op de hoek van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan worden afgerond. De PGZ is verheugd dat met de verkoop van de Pelgrimskerk aan de GerGem Zoetermeer het gebouw een kerkelijke bestemming blijft houden.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Externe links