Handelingen

Zoetermeer, Nassaulaan 1 - Morgensterkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Morgensterkerk
Genootschap: PKN Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Zoetermeer
Plaats: Zoetermeer
Adres: Nassaulaan 1
Postcode: 2712AT
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1965
Architect: Wissing, W.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Moderne zaalkerk zonder toren.

De kerkvoogdij zag zich in het begin van de jaren 1960 genoodzaakt tot de bouw van een nieuwe kerk over te gaan want:

  • de Oude Kerk moest op korte termijn gerestaureerd worden
  • de uitbreiding van Zoetermeer, 'Plan 40.000' zou zorgen voor uitbreiding van de Hervormde Gemeente. De capaciteit van de Oude Kerk was duidelijk onvoldoende. Iedere zondag werden er vier diensten gehouden.

Het uitbreidingsplan van de burgerlijke gemeente ging uit van een woonplaats voor circa 40.000 inwoners. Het middelpunt van deze gemeente vormde de toren van de Oude Kerk.

Uit het contact met de plaatselijke overheid bleek dat een perceel grond was gereserveerd voor openbare gebouwen, waar nu een woonflat staat aan het eind van de Vermeerstraat. Deze locatie werd door de kerkvoogdij afgewezen omdat zij zo excentrisch gelegen was. Het gemeentebestuur bood een andere locatie aan en wel de plek waar nu het Morgenstercomplex is gebouwd. De gemeente was voornemens om op die plaats een gemeentehuis te bouwen, maar zij was er niet van overtuigd dat die plaats voor haar een ideale zou zijn. Voorwaarde was dat de kerkvoogdij moest zorgdragen, dat het gehele perceel bebouwd zou worden en wel door dezelfde architect.

De diaconie was reeds begonnen zich te beraden over het bouwen van een bejaardentehuis. Diaconie en Kerkvoogdij vonden elkaar zodat de bouw een aanvang kon nemen.

De bouw van de kerk werd officieel begonnen met het slaan van de eerste paal door de toenmalige president-kerkvoogd W. Vis op 10 oktober 1963. de eerste steen werd gelegd op 13 mei 1964.

De kerk werd in een bijzondere dienst op 22 september 1965 door de president-kerkvoogd overgedragen aan de preses van de Centrale Kerkenraad, Ds. H.K. van Wingerden. De zondag daaraan voorafgaand werd de Oude Kerk tijdelijk buiten gebruik gesteld, in verband met de restauratie.

In 1995 heeft het zalencomplex op de begane grond een ingrijpende vernieuwing en uitbreiding ondergaan.

Het Leeflangorgel uit de Nederlands Hervormde Morgensterkerk is eind oktober 2005 verhuisd naar de Hervormde kerk van Heteren.

De Morgenstergemeente in Zoetermeer is een Hervormde gemeente op Gereformeerde grondslag. Door de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde en Lutherse kerken zijn wij sinds 1 mei 2004 onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Bij de verzelfstandiging van de Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer per 1 januari 2011 werd de Morgenstergemeente tevens eigenaar van de Morgensterkerk met de grond waarop deze staat. Het gebouw was inmiddels fors gedateerd en er werd besloten tot een forse renovatie. Deze heeft eind 2012 – begin 2013 plaatsgevonden. De kosten bedroegen circa € 800.000.

Orgels

Hoofdorgel

In de jaren 1868 tot 1870 werd in opdracht van de Presbyterian Church of England een kerk gebouwd aan de Brunswick Square in de wijk Camberwell in Londen. Deze kerk werd de "Brunswick Square Church" genoemd. Het orgel is in 1880 gebouwd door de firma Maley, Young & Oldknow te Londen. In de jaren 1980 werd de kerk gesloten. Dat was ook het moment dat het orgel niet meer onderhouden zou worden en het dus beter gedemonteerd kon worden opgeslagen. In 2005 restaureert de firma F.R. Feenstra (Grootegast) het en plaatst het over naar Zoetermeer. Zie ook http//nieuworgel.vdkolk.nl

De orgelkas van de Church of St. Magnus the Martyr in Londen heeft bij de orgelrestaurateur Feenstra als inspiratiebron gediend voor het ontwerp van de orgelkas in de Morgensterkerk. De nieuwe kas is gemaakt in neo-klassieke stijl. De opengewerkte panelen en blinderingsstukken rond de pijpenvelden zijn als zaagwerk uitgevoerd, dit naar laat Victoriaans gebruik.

Dispositie
  • Great Organ (manuaal 1): Open Diapason 8' - Violin Diapason 8' - Dulciana 8' - Clarabella 8' - Principal 4' - Flute 4' - Twelfth 2⅔' - Fifteenth 2' - Tierce 1 3/5' - Mixture 3 rks - Trumpet 8' - Clarionet 8' - Tremulant.
  • Swell Organ (manuaal 2): Contra Gamba 16' - Violin Diapason 8' - Lieblich Gedackt 8' - Salicional 8' - Voix Celeste 8', vanaf c - Principal 4' - Piccolo 2' - Mixture 3 rks - Cornopean 8' - Oboe 8' - Tremulant.
  • Pedal: Open Diapason 16' - Bourdon 16' - Principal 8' - Trombone 16'.
  • Koppelingen: Great to Pedal - Swell to Pedal - Swell to Great - Sw Octave.
  • Speelhulpen: 3 composition pedals to Great - 3 composition pedals to Swell - trigger swell.
  • Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Zaalorgel

Het zaalorgel is gebouwd door firma Verschueren ca. 1960.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur