Handelingen

Zoetermeer, Moeder Teresasingel 100 - De Wijngaard

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Wijngaard
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Zoetermeer
Plaats: Zoetermeer
Adres: Moeder Teresasingel 100
Postcode: 2719AZ
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1992
Architect: Treffers & Polgar
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Bescheiden moderne kerk met kleine toren.

De Wijngaard bestaat al meer dan 25 jaar en is in Rokkeveen gebouwd, midden in de woonwijk, vlakbij de oude watertoren van Zoetermeer.

Gebouwd voor de Rooms katholieke Nicolaasparochie in de wijk Rokkeveen.

Vanaf het begin tot 2002 gebruikte ook de Gereformeerde kerk "de Wijngaard " voor haar diensten, waarvoor een huurovereenkomst voor 10 jaar was gesloten, waarna de gereformeerden samen met de hervormden verder ging in hun kerkgebouw "De Regenboog". Eveneens worden er diensten van de Baptistengemeente Zoetermeer in "de Wijngaard' gehouden.

  • 2019 Sinds 1 september 2019 is de Rooms katholieke parochie uit haar kerkgebouw vanwege centralisatie naar haar moederkerk Sint Nicolaaskerk aan Dorpsstraat.
  • 2019 - Sluit niet alle vier wijkkerken, laat de Wijngaard open voor diensten en maak van een andere kerk een diaconaal centrum. Dat is de de boodschap van Zoetermeerse katholieken aan het parochiebestuur dat eerder voorstelde alleen met de centraal gelegen Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat verder te gaan.
  • 2021 Tabor, Doortocht en Genesareth zijn ultimo mei 2021 voor de vieringen gesloten.

In de media

  • Uit Algemeen Dagblad, d.d. 5 april 2018

De vier wijkkerken De Doortocht, Genesareth, Tabor en De Wijngaard gaan op 1 september 2019 dicht. De Nicolaaskerk in het Dorp wordt het nieuwe liturgisch centrum voor heel katholiek Zoetermeer. Met die ingrijpende maatregelen wil de H. Nicolaasparochie de katholieke kerk in Zoetermeer vitaliseren. Pastoor Jaap van der Bie, voorzitter van bestuur en pastoraal team, vindt de maatregelen onontkoombaar. ,,We moeten met elkaar de bakens verzetten en de uitdaging aangaan om de kerk ook de komende jaren met veel vrijwilligers in heel Zoetermeer zichtbaar te maken. Kerkbezoek is niet meer vanzelfsprekend, zeker niet voor jonge mensen. We vergrijzen. De kerk krijgt minder geld binnen en het aantal actieve parochianen wordt kleiner.”

Van der Bie erkent dat de investering in het vormen van een vitale kerk verdriet en veel emoties oproept. ,,Ja, ook bij onszelf. We nemen afscheid van het oude vertrouwde. Dit rouwproces willen we met elkaar dragen.”

Het omdopen van de Nicolaaskerk tot één nieuw liturgisch centrum en de sluiting van de vier wijkkerken in de wijken De Leyens, Meerzicht, Noordhove en Rokkeveen per 1 september 2019 is al besproken met het Bisdom Rotterdam. De kerkgebouwen worden verkocht of verhuurd. Parochieel Centrum De Kapelaan naast de Nicolaaskerk wordt hét activiteitencentrum van katholiek Zoetermeer en ook ontmoetingsplaats voor alle katholieke jongeren. Bisschop Van der Hende moet uiteindelijk het groene licht geven voor de uitvoering van het plan.

Orgel

Men maakt gebruik van een elektronisch Johannus orgel, Opus 910.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur