Handelingen

Zaandam, Vinkenstraat 34 - Evangelisch-Lutherse Maartenkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maartenkerk
Genootschap: Evangelisch-Lutherse Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Zaandam
Adres: Vinkenstraat 34
Postcode: 1506CM
Sonneveld-index: 06294
Jaar ingebruikname: 1700
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 40061


Geschiedenis

Belangrijke, monumentale kerk, met zand op de vloer. Van 1976 tot 2006 ook in gebruik als Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Links achter kerk gemeenschapsruimte 't Trefpunt uit 1989. (De Geref. Kerk Vrijgemaakt kerkt vanaf 2006 samen met de Ned. Geref. Kerk in de kerk aan de Botenmakersstraat, die nu Zaankerk heet). Deze Evangelisch-Lutherse kerk is vanaf 2007 in etappes gerestaureerd. Ook in gebruik voor concerten. Eveneens huur aan c.q. gebruik door andere kerkgenootschappen, o.a. de Evangelische Broedergemeente. Terwijl landelijk de Evangelisch-Lutherse Kerk sinds 2004 tot de Protestantse Kerk Nederland behoort, worden in Zaandam nog steeds eigen Evangelisch-Lutherse kerkdiensten gehouden. Een aantal keren per jaar vinden hier gezamenlijke vieringen plaats met de Evangelische Broedergemeente.

Zaterdag 12 september 2009 (Open Monumentendag) heeft de Evangelisch-Lutherse Kerk de naam "Maartenkerk" gekregen. Deze naam is toen op de voorgevel onthuld. Doel is, deze mooie kerk een grotere bekendheid te geven.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Evangelisch-Lutherse Kerk. Rechthoekig gebouw uit 1699-1700 met zadeldak tussen twee puntgevels met aanzetkrullen en fronton. De brede voorgevel en achtergevel elk met een hoger opgehaalde middenpartij, afgedekt door een fronton. Preekstoel en doophek, 1704. Orgelkas van Chr. Muller uit 1737. Hierin een binnenwerk van M. Maarschalkerweerd uit 1900 dat buiten de bescherming valt. Kerkbanken en herenbank, XVIII A. Twee tochtportalen, XVIIIa. Geschilderde allegorische voorstelling van Liefde en Hoop. Gebrandschilderd glas, 1720. Epitaaf, 1780.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 24 april 2007.

De lutherse kerk aan de Vinkenstraat in Zaandam staat in de steigers. Het rijksmonument uit 1699 was toe aan een grondige restauratie. Het is de bedoeling dat de restauratie over een jaar is afgerond. De lutherse kerkgemeenschap in Zaandam is in 1642 gesticht door voornamelijk Scandinavische lutheranen die werkzaam waren in de scheepsbouw. Het kerkgebouw wordt sinds 1699 gebruikt. Het dak is nog grotendeels hetzelfde als in 1699 en is altijd met zo veel mogelijk originele materialen gerestaureerd. Gevolg hiervan is dat een scheve dakpan vrijwel direct leidt tot lekkage. De evangelisch-lutherse gemeente te Zaandam heeft ruim honderd leden en doopleden.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur