Handelingen

Wommels, Terp 19 - Jacobikerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jacobikerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Wommels - Hidaard
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Wommels
Adres: Terp 19
Postcode: 8731AX
Inventarisatienummer: 09756
Jaar ingebruikname: 1508
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 21569

Geschiedenis

Historische kerk met toren uit 1860.

Op 1 januari 2003 is in Wommels de Samen op Weg-gemeente gevormd, later PKN. De Gereformeerde Kerk zou toen het vergadercentrum van de SoW-gemeente worden. De Jacobikerk is de Protestantse kerk geworden. Voor dat doel is de kerk grondig opgeknapt. Op de plaats van de Hervormde pastorie is een nieuw multifunctioneel kerkelijk centrum gekomen. Het plan in 2008 was, dit alles in 2011 klaar te hebben. (48-02/59-08)

  • 2020 - Bij de restauratie van de toren van de Jacobikerk in Wommels zijn verrotte draagbalken aangetroffen waardoor lekkage is ontstaan. De kerkrentmeesters hebben de inwoners gevraagd geld over te maken.

Monumentomschrijving Rijksdienst

HERV. KERK en TOREN. Fors laatgotisch kerkgebouw met vijfzijdige koorsluiting inwendig zijn de muren verankerd door trekbalken met korbeels en sleutelstukken. In de noordmuur steen uit 1591. De kerk bezit een fraaie 17de eeuwse inventaris t.w. preekstoel met gedeeltelijk koperen leuning aan het portaal; bijbehorend achterschot en klankbord; fragment van een doophek met spijlenzone; drie overhuifde herenbanken, waarvan met opzetstuk met wapens. In het koor en langs de noordmuur eiken banken met paneelwerk, spijlenfries en knoppen. Vijf grote gebeeldhouwde 18de eeuwse rouwkassen, twee ruitvormige rouwborden, epitaaf voor Boucke van Jongema, 1638. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1847 gemaakt door P. Radersma. Toren tweede helft 19de eeuw vernieuwd boven bewaard gebleven eerste geledingen. In de klokkenstoel bevindt zich het gelui van twee klokken, waarvan de grootste door G. van Wou in 1494 werd vervaardigd (diam. 129 cm). De tweede klok is een replica (diam. 109 cm) van de in 1955 door van Bergen uit Heiligerlee vergoten klok van H. Wegewaert uit 1611. Ze bevat het oorspronkelijke opschrift en vijf alliantie- en manne-wapens. Mechanisch torenuurwerk met ankergang, later voorzien van elektrische opwinding.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur