Handelingen

Wognum, Raadhuisstraat 15 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Protestantse Kerk
Genootschap: PKN - Protestantse Gemeente " Het Vierkant ".
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Medemblik
Plaats: Wognum
Adres: Raadhuisstraat 15
Postcode: 1687AH
Inventarisatienummer: 06216
Jaar ingebruikname: 1547
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 39315(K)39316(T)


Geschiedenis

Dat hier al eerder een kerk heeft gestaan is te zien aan het tufsteen die voor de bouw van de huidige kerk is gebruikt. Van die tufstenen kerk zijn onder de vloer de fundamenten gevonden. Trouwens een register van de abdij van Echternach uit de 10e eeuw spreekt van een 'Capella te 'Wokgunge'. Willibrordus, die in 695 in Rome tot bisschop van de Friezen werd gewijd, heeft hier gepreekt. De Friezen woonden toen langs de kust van de Weser tot het zwin. Pas bij de Allerheiligenvloed in 1170 ontstond de Zuiderzee en werd West-Friesland geïsoleerd . Hier heeft zich ook de bijna-doop van koning Radboud afgespeeld. Het is niet precies bekend wanneer de huidige dorpskerk te Wognum is gebouwd. Het muurwerk en de gemetselde spits bestaan uit baksteen. De toren heeft veel overeenkomsten met die van de kerken in Twisk en Medemblik. De torenklok is gegoten in 1695 en draagt als opschrift (vertaald uit het latijn): Waakt en bidt, Op God vertrouwende. De westelijke helft van het schip werd na 1400 gebouwd. Het muurwerk van de eerste drie traveeën van het schip bestaat grotendeels uit tufsteen en is ongeveer 48 cm dik. De steunberen zijn van baksteen. Omstreeks 1500 werd het koorgedeelte gebouwd, vier meter hoger dat het schip. Het koor is opgetrokken uit baksteen, om de 10 a 13 lagen doorregen met banden tufsteen. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw is de kerk grondig gerestaureerd.

Protestantse gemeente Wognum - Benningbroek - Sijbekarspel - Nibbixwoud.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Hervormde Kerk. Eenbeukig gebouw, bestaande uit een in twee perioden tot stand gekomen, vijf traveeën diep schip en een drie traveeën diep, aanmerkelijk hoger opgaand koor met vijfzijdige sluiting, XV B/XVI A. Boven de ingebouwde vertrekken in de westelijke drie schiptraveeen gave kap zonder beschieting; overigens de kap van beschieting voorzien. Preekstoel, midden XVII, eiken doophek, waarop een koperen doopboog bekroond door een schild met het wapen van Wognum, verso Abrahams offer 1775, en een rijk bewerkte voorzangerslezenaar XVIII B; koperen doopbekkenhouder 1659. Twee borden met opschrift betreffende de vrede van Breda in 1667. Orgelkas van E. Leichel (1892). In 1974 is hierin een vervangend instrument met Hoofdwerk en Positief geplaatst. Dit instrument werd gebouwd door J.J. Mitterreither in 1787 voor de R.K. Augustinuskerk te Amsterdam en later uitgebreid met een Positief door L. van den Brink.

Toren

Toren der hervormde Kerk. De forse toren bestaat uit drie weinig versneden geledingen; ingang gevat in een spitsbogige omlijsting en door een natuurstenen korfboog gedekt; de tweede en derde geleding versierd door telkens drie spitsbogige spaarvelden aan iedere zijde; de gemetselde balustrade is tegelijk met de spits in machinale steen vernieuwd. Steen 1612. Klokkenstoel met klok van Pieter Vermaten, 1695, diam. 117,5 cm.

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 2 Juli 1892.

In de kerk der Ned. Herv. gemeente te Wognum wordt door den Heer Leichel, orgelfabrikant te Lochem, een nieuw orgel opgericht, dat om zijne nieuwe constructie vermelding verdient. Het gevolgd systeem is de zoogenaamde Röhren-Pneumatik. Naar men ons mededeelt, is dit het eerste orgel in ons vaderland, dat naar dit systeem is gebouwd. Het bovenklavier telt 8, het onderklavier 11, het pedaal 3 registers. Behalve de gewone manuaal- en pedaalkoppels (het orgel heeft een vrij pedaal) zijn er nog aangebracht een rolschweller en 4 voettreden, 1 combination, 1 forte, 1 piano en 1 tutti.

Externe links


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur