Handelingen

Woerden, Jan de Bakkerstraat 11 - Evangelisch-Lutherse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Evangelisch-Lutherse Kerk.
Genootschap: PKN Evangelisch Lutherse kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Woerden
Plaats: Woerden
Adres: J. de Bakkerstraat 11
Postcode:
Inventarisatienummer: 04523
Jaar ingebruikname: 1646
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 39286

Geschiedenis

Prachtige kleine kerk, zonder toren, maar met een buitengewoon interessant interieur.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Lutherse Kerk. Rechthoekig, pseudobasilicaal kerkgebouw van drie beuken, gescheiden door slanke ronde zuilen met lijstkapitelen, gebouwd blijkens jaartalankers in de noordgevel in 1646, vergroot in 1661-1662 en inwendig verbouwd in 1792, waarbij over het middenschip een houten tongewelf werd aangebracht. De zuilen worden verbonden door trekbalken met korbelen. Kerkeraadskamer (1792) tegen de oostzijde. Aan de Jan de Bakkerstraat gepleisterd dwarshuis, waarin de toegang tot de kerk, omlijst door een hoofdgestel met triglyphenfries. Het dwarshuis heeft een pannen zadeldak met twee dakvensters, Tot de inventaris behoren; een preekstoel met snijwerk, in de Voorlopige Lijst gedateerd omstreeks 1673; aan de preekstoel een koperen lezenaar en zandloperhouder; een doophek met balusters, twee koperen doopbogen en lezenaar, 1770. Orgel met Hoofdwerk en Onderpositief, in 1846 gemaakt door de firma Batz & Co. In 1983 gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw; een versierde orgelkas, omstreeks 1800 en een tekstbord, 1677, gerestaureerd in 1867.

Gebouwomschrijving SKKN

Nadat de Lutheranen in de latere zestiende eeuw de Woerdense Petruskerk aan de Calvinisten moesten laten, nam men toevlucht tot huiskerken. Een gedenksteen getuigt van de verbouwing in 1614 van een huis dat men in 1611 had verworven. De huidige kerk echter werd in 1646 gebouwd, op de plek van de voorgaande. In 1661-1662 volgde een vergroting, terwijl in 1792 de kerk nogmaals werd veranderd en vergroot. In 1981-1983 werd een restauratie doorgevoerd, onder leiding van architect Bob C. van Beek uit Leiden en onder aanneming van de Bouw- en Aannemingsmaatschappij Woerden.

In de media

Uit Algemeen Handelsblad, 1 October 1846.

WOERDEN, 27 Sept. Heden werd alhier bij de Luthersche gemeente een dubbel feest gevierd: het 200 jarig bestaan der kerk en de inwijding van het orgel, dat grootendeels uit eigene middelen tot stand gekomen is. Eene synodale commissie, daartoe uitgenoodigd, maakte met eene talrijke vergadering het gehoor van Ds. Holtzapfel uit, die, naar aanleiding van het feest eene treffende rede sprak, welke een voorbeeld van echten christenzin mogt heeten.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur