Handelingen

Wjelsryp, Lytse Buorren 2 - Ursulakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Ursula
Genootschap: PKN Hervormde Gemeente Welsrijp - Baijum
Provincie: Friesland
Gemeente: Waadhoeke
Plaats: Wjelsryp
Adres: Lytse Buorren 2
Postcode: 8842LH
Inventarisatienummer: 09712
Jaar ingebruikname: 12e
Architect:
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 21564

Geschiedenis

De kerk uit circa 1200 was oorspronkelijk gewijd aan de heilige Ursula van Keulen. De eenbeukige kerk heeft een vijfzijdig gesloten koor. In 1515 werd de kerk door de Zwarte Hoop in brand gestoken. In de 18e eeuw werd de noordgevel vernieuwd. In 1892 werd de rest van de kerk ommetseld en werd de bouwvallige zadeldaktoren vervangen door een houten geveltoren met ingesnoerde stompe spits. De luidklok uit 1948 is gegoten door Van Bergen uit Midwolda. Het monumentale smeedijzeren uurwerk uit 1902 van De Looze uit Leeuwarden is buiten gebruik.

  • (Bron:Wikipedia)
opname 01-09-2012 © H. Elsinga Woudenberg
opname 01-09-2012 © H. Elsinga Woudenberg

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. KERK op Kerkhof. Dorpskerk blijkens de laatgotische kap middeleeuws van opzet, doch later vernieuwd of wat betreft de zuidmuur bemetseld. Het inwendige van de kerk werd in 1758 verbeterd. Uit die periode stammen de preekstoel met rijkgesneden balusters boven paneelwerk en een viertal verhogingen op een waarvan de voorzangerslezenaar, twee tekstborden en twee psalmborden; de vaste banken met gesneden wangstukken. Ouder zijn twee overhuifde herenbanken en het doopbekken op eiken standaard. Mechanisch torenuurwerk A. de Looze, Leeuwarden, 1901.

Orgel

De Hervormde Kerk van Minnertsga brandde in 1947 volledig uit. Het orgel van Hinsz ging hierbij verloren. In 1955 werd een oud orgel geplaatst, dat afkomstig was uit de kerk van Welsrijp (Friesland). In de kas staat het jaartal 1785 vermeld. Waarschijnlijk is het gemaakt voor een kerk in Vreren (België), vlakbij Tongeren. Volgens Hans van der Harst en Klaas Bolt heeft het kenmerken van de Luikse school (Robustelly, Le Picard, Graind'Orge). Uiteindelijk is het op grond van verschillende kenmerken bij de jongste restauratie vastgesteld dat Guillaume Robustelly de bouwer van het orgel moet zijn geweest. Het orgel is werd verkocht door Pereboom & Leijser, die in 1873 een nieuw orgel hadden gebouwd voor de Sint Medarduskerk in Vreren. Het orgel is in 1874 gekocht, en werd door Eeltje Ypma in de Hervormde Kerk van Welsrijp geplaatst. De orgelmakers Vaas & Bron plaatsten het in 1955 in de kerk van Minnertsga, nadat men in Welsrijp een nieuw orgel van Pels in gebruik had genomen. De firma Flentrop reviseerde het orgel in 1970, hierbij geadviseerd door Klaas Bolt. In 1983 verkeerde het in vrijwel onbespeelbare staat. In de kerk werd een electronisch orgel gebruikt. Flentrop Orgelbouw restaureerde het instrument in 2000, hierbij geadviseerd door Jan Jongepier. Het kon op 28 april 2001 weer in gebruik worden genomen. Bij de restauratie is de kas weer geheel in de oorspronkelijke vorm opgesteld, met behoud van de bekroning uit 1874. De klaviatuur is geheel gereconstrueerd, maar de omvang is gehandhaafd. Het pedaal kreeg wel weer de oude omvang. Vier registers zijn gereconstrueerd, één register uit 1874 is vervallen. De toonhoogte van 1874 is gehandhaafd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur