Handelingen

Witteveen, Kerkweg 4 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Herv. Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Drenthe
Gemeente: Midden-Drenthe
Plaats: Witteveen
Adres: Kerkweg 4
Postcode: 9439PG
Jaar ingebruikname: 1929
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: woonhuis
Monument status: geen

Geschiedenis

In de buurtschap Witteveen, ten zuiden van Assen. Zaalkerk met dakruiter, in sobere expressionistische vormen. Buiten gebruik 1981, nu woonhuis.

Geschiedenis. Bron: amsterdamse-school.nl/objecten

Achtergrond

Witteveen is het jongste dorp van Drenthe. Het is ontstaan in de crisisjaren van de vorige eeuw (1926-1930). Het kerkgebouw is geopend in 1929.

Naast de architectonische waarde van het kerkje heeft het kerkje ook een cultuurhistorische waarde. Witteveen in de crisisjaren 1924-1930 ontstaan. Een werkverschaffingsproject, waarbij de arbeiders werden ingezet om het veengebied te ontginnen. De kerkklok werd op zaterdagmiddag geluid om zodat de landarbeiders tijdig konden stoppen met de arbeid en zich konden voorbereiden op de zondagsrust. Nog immer wordt op zaterdag om 18.00 uur de kerkklok geluid. Ook werd de klok geluid om een sterfgeval te melden in het dorp en daarnaast luidde de kerkklok tijdens de tocht van de overledene vanuit het dorp naar de begraafplaats die ongeveer twee kilometer buiten het dorp ligt. Ook deze tradities zijn behouden tot op de dag van vandaag. Inmiddels is de kerk, met behoud van haar oorspronkelijke uitstraling, verbouwd tot woonhuis.

Exterieur

De voormalig Hervormde kerk is een zaalkerk uit 1929 met geveltoren en door steunberen gelede zijgevels met vierkante vensters. Het kerkje is gezichtsbepalend voor het jongste dorp van Drenthe. Het is gebouwd in 1929, hoewel eenvoudig van opzet heeft het diverse eigenschappen van de modernistische bouwstijl. Te denken valt aan het ontwerp van het torentje, de forse overstek en de bakstenen gevels met knipvoeg. In de voorgevel is ook de tekst Ned. Hervormde kapel gemetseld.

Interieur

Het orgel is nog aanwezig, net als de oorspronkelijke glas-in-loodramen in de zijgevel aan de noordkant.

Afbeeldingen