Handelingen

Wijtgaard, Tjissema 2 - Maria Hemelvaart

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maria Hemelvaart
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Leeuwarden
Plaats: Wijtgaard
Adres: Tjissema 2
Postcode: 9089BG
Sonneveld-index: 09792
Jaar ingebruikname: 1966
Architect: Wissen, H.J. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Deze moderne kerk, ingewijd in 1966, verving de verderop gelegen, negentiende-eeuwse neogotische parochiekerk van P.J.H. Cuypers, die in dat jaar werd gesloopt.

Het is een zaalkerk in functionalistische trant met aangebouwd parochiecentrum en semi-vrijstaande klokkentoren. In de kerk bevindt zich een gedenkmozaïek waarop Maria als patrones van de parochie met de oude kerk van Cuypers staat afgebeeld. De drie klokken in de opengewerkte toren stammen uit 1949 en hingen aanvankelijk in de toren van de Cuyperskerk.

Architect Van Wissen bouwde diverse mooie nieuwe kerken in het toen pas opgerichte bisdom Groningen, behalve in Wijtgaard ook in Franeker, Leeuwarden (St. Franciscus), Irnsum, Gorredijk en Tollebeek (gem. Noordoostpolder). Daarnaast ontwierp hij nog de kerken H. Kruis (Amersfoort) en St. Raphaël (Hengelo (O)) in het aartsbisdom Utrecht. Hij sloot zich aan bij de vernieuwde liturgische en functionele inzichten rond het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). De nieuwe kerk in Wijtgaard is daarvan een goed voorbeeld.

Ondanks het verdienstelijke nieuwe kerkgebouw blijft bij velen, zowel in Wijtgaard als in heel Nederland, de trieste nasmaak hangen van de volstrekt onnodige sloop van de Cuyperskerk.

Orgel

In 1872 nam men in Wijtgaard een nieuwe parochiekerk in gebruik. Het kleine orgel dat tot dan toe dienst had gedaan in de voormalige schuilkerk werd afgebroken. In eerste instantie werd nog geen orgel aangeschaft. Wel maakte men tijdelijk gebruik van het huisorgel van Taeke Jans Roorda, organist van de kerk. Dankzij een schenking van Grietje Jans Roorda en haar zoon Taeke Jans, kon een orgel bij Van Dam worden besteld. Dit instrument is in 1878 in gebruik genomen. De firma Vermeulen uit Alkmaar restaureerde het in 1965. In de kerk staat een electronisch orgel, dat vaker gebruikt wordt dan het pijporgel.

Externe links

Afbeeldingen

Interieur

Interieur